Контакти

(044) 485-21-23

nv.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 222-а

Про відділ

 

Навчальний відділ забезпечує належний організаційно-методичний рівень навчально-виховного процесу на Факультеті, здійснює заходи, спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців відповідно до державних стандартів освіти, на основі сучасних досягнень педагогіки вищої школи та новітніх навчальних технологій.

Здійснює оперативне керівництво діяльністю кафедр Факультету щодо забезпечення виконання навчальних планів і програм, заходів, спрямованих на вдосконалення організації навчального процесу; організовує та бере безпосередню участь у здійсненні систематичного контролю за ходом навчального процесу, а також підготовки даних і обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення організації та проведення навчального процесу.