01 квітня 2022 р.

Протокол № 5 від 01.04.22р.

 

Порядок денний:

 • Про перенесення точки контролю (залік) для освітнього компонента «Курсова робота» для здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми «Фізичне виховання» з 6 семестру на 7 семестр, в зв’язку з відсутністю у більшості здобувачів освіти технічних можливостей для виконання даного виду діяльності.
 • Про зміну форми атестації здобувачів 4 курсу освітньої програми «Фізичне виховання» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які не мають технічних можливостей для завершення дослідження, написання та оформлення бакалаврської роботи.
 • Про тимчасові вимоги до оформлення бакалаврських робіт.
 • Про особливості перевірки дипломних робіт на плагіат з урахуванням умов воєнного часу.
 • Про організацію заліково-екзаменаційної сесії та атестації здобувачів освіти у віддаленому режимі з використанням технологій дистанційного навчання.
 • Затвердження програм атестації: комплексного екзамену зі спеціалізації «Спортивно-оздоровчий туризм», комплексного екзамену зі спеціалізації «Захист Вітчизни», комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання, комплексного екзамену з «Теорії та методики фізичного виховання» для студентів 4 курсу освітньої програми «Фізичне виховання», комплексного екзамену з «Теорії та методики фізичного виховання» для студентів 4 курсу освітніх програм: «Тренерська діяльність з обраного виду спорту», «Фітнес та рекреація» та комплексів екзаменаційних матеріалів.

 

Ухвалили:

 • Перенести точку контролю (залік) для освітнього компонента «Курсова робота» для здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт освітньої програми «Фізичне виховання» з 6 семестру на 7 семестр, в зв’язку з відсутністю у більшості здобувачів освіти технічних можливостей для виконання даного виду діяльності.
 • Змінити форму атестації здобувачів 4 курсу освітньої програми «Фізичне виховання» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які не мають технічних можливостей для завершення дослідження, написання та оформлення бакалаврської роботи: Козак Юлії, Панченко Руслану, Фесенко Кристині, Байрак Карині, Багінській Анні, Городнюк Анастасії, Собко Анастасії, Козирацькій Вероніці, Наполову Дмитру, Щербині Павлу з захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи на комплексний екзамен з теорії та методики фізичного виховання.
 • Затвердити тимчасові вимоги до оформлення бакалаврських робіт.
 • Прийняти до відома.
 • Прийняти до відома.
 • Затвердити програми атестації: комплексного екзамену зі спеціалізації «Спортивно-оздоровчий туризм», комплексного екзамену зі спеціалізації «Захист Вітчизни», комплексного екзамену з педагогіки, психології та методики навчання, комплексного екзамену з «Теорії та методики фізичного виховання» для студентів 4 курсу освітньої програми «Фізичне виховання», комплексного екзамену з «Теорії та методики фізичного виховання» ля студентів 4 курсу освітніх програм: «Тренерська діяльність з обраного виду спорту», «Фітнес та рекреація» та комплекси екзаменаційних матеріалів.