Неведомська Є.О.
Контактна інформація

y.nevedomska@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б

Неведомська Євгенія Олексіївна

Доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем;
 • Нормальна анатомія людини;
 • Університетські студії: Вступ до спеціальності;
 • Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія;
 • Анатомія і фізіологія людини;
 • Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія;
 • Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії. 

Біографія

Освіта:

 • 1986 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Спеціальність „Біофізика”, Кваліфікація „Біолог-біофізик, викладач біології та хімії”.
 • 2006 - отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук, 2009 - присвоєно звання "доцент".

Досвід роботи:

 • 1986 - 1991  – вчитель біології і хімії знз №160 Дарницького р-ну м. Києва.
 • 1991 - 1993  – вчитель біології і хімії знз №289 Дарницького р-ну м. Києва.
 • 1993 - 2003  – методист кафедри природничо-математичних дисциплін і старший викладач Київського міського інституту удосконалення вчителів.
 • 2003 - 2008  – старший викладач кафедри анатомії та вікової фізіології Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
 • з 2006 і дотепер – член редакційної колегії фахового журналу «Біологія і хімія в рідній школі» (до 2012 р. журнал виходив у світ під назвою «Біологія і хімія в школі», до 2014 р. – під назвою «Біологія і хімія в сучасній школі»).
 • 2008  – доцент кафедри анатомії, вікової фізіології і гігієни Інституту психології і соціальної педагогіки Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка.
 • 2010 – 2013  – доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • 2013-2016  – доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • 2016 - теперішній час - доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії Факультету здоров'я, фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Формування наукових понять під час викладання біологічних дисциплін.

Формування здоров’язбережувального простору під час пізнавальної діяльності студентів.