Анонси

До уваги! На кафедрі спорту та фітнесу відкрито бакалаврську програму «Фітнес та рекреація» (спеціальність 017 Фізична культура і спорт): освітня програма, навчальний план.

А також на кафедрі фізичної реабілітації та біокінезіології - магістерська програма за спеціальністю 227 Фізична терапія, егротерапія (освітня програманавчальний план).


Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018