Про кафедру

 

124


Переглянути презентацію кафедри


Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
заснована у липні 2016 року. 

Кафедра є випусковою для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) освітнього рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я.


Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Бісмак Олена Василівна.


На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктори біологічних наук, Заслужений лікар України, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, кандидати медичних наук, практики зі спеціальною освітою), які мають багаторічний досвід в галузі реабілітації хворих різних нозологій, спортсменів, людей різного віку.

Освітня програма 227.00.02 Фізична терапія, ерготерапія включає широкий спектр як медичних, біологічних, так і спеціальних реабілітаційних дисциплін, а саме:

 • Нормальна анатомія людини
 • Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія
 • Патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням)
 • Основи медичних знань
 • Медичне право та деонтологія
 • Латинська мова і медична термінологія
 • Фізіологія рухової активності
 • Основи фізичної терапії
 • Методи дослідження у фізичній терапії
 • Біохімія рухової активності
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів
 • Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням)
 • Відновне лікування при захворюваннях внутрішніх органів
 • Травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням)
 • Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)
 • Лікувальний масаж
 • Відновне лікування при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату
 • Відновне лікування при  захворюваннях і травмах нервової системи
 • Клінічний реабілітаційний менеджмент при різних нозологіях


Освітня програма передбачає 2 спеціалізації за вибором:

Спеціалізація «Кінезіологія»

 • Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування
 • Спортивна травматологія
 • Біомеханіка та клінічна кінезіологія
 • Терапевтичні вправи
 • Сучасні інформаційні технології в галузі охорони здоров'я
 • Реабілітаційний масаж
 • Спортивна медицина
 • Нетрадиційні засоби реабілітації

Спеціалізація «Ергономіка»

 • Основи ерготерапії
 • Корекційна педагогіка
 • Основи соціальної роботи
 • Формування середовища для хворих та неповносправних
 • Основи логопедії та дефектології
 • Соціальна психологія та психологія праці
 • Домашня опіка хворих та неповносправних
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування  в ерготерапії


З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку на кафедрі працюють Центри компетенцій:
 • Тренінговий центр;
 • Медико-біологічний центр.

  Практика
  Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. Набуті професійні компетентності закріплюються під час проходження клінічної практики з фаху на наступних базах:
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 • ДП «Медбуд» ПАТ «ХК «Київміськбуд»;
 • Київська міська клінічна лікарня №3;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва;
 • Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела" м. Київ.


Співпраця

Кафедра співпрацює із науковими установами та кафедрами фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів), Школою реабілітаційної медицини Українського Католицького університету (м. Львів), Медичного інституту Сумського державного університету (м. Суми) та громадськими організаціями – Українська Асоціація фізичної терапії та ін.


Працевлаштування

Фізичні терапевти можуть працювати:

 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією хворих.


 • Профіль кафедри в Google Академії
 •  

  Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter