Про кафедру

DSC08655


Переглянути презентацію кафедри


Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
заснована у липні 2016 року. Кафедра є випусковою для напряму 6.010203 «Здоров’я людини» (227 «Фізична реабілітація») першого (бакалаврського) освітнього рівня.

Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Бісмак Олена Василівна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктор біологічних наук, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, кандидати медичних наук, практики зі спеціальною освітою), які мають багаторічний досвід в галузі відновлення хворих різних нозологій, спортсменів, людей різного віку.

Навчальним планом для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичної реабілітації передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих, так і спеціальних дисциплін, а саме:

 • Анатомія людини і спортивна морфологія
 • Фізіологія людини
 • Фізіологія людини та вікова фізіологія
 • Фізіологія рухової активності
 • Спортивна фізіологія
 • Біохімія, гігієна
 • Вікова анатомія і фізіологія
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
 • Клініко-лабораторна та функціональна діагностика
 • Медико-біологічні основи фізичного виховання
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів
 • Основи фізичної реабілітації
 • Основи науково-дослідної роботи
 • Деонтологія з основами долікарської медичної допомоги
 • Основи медичних знань
 • Вступ до спеціальності
 • Методи дослідження у фізичній реабілітації
 • Основи здорового способу життя
 • Спортивна медицина
 • Фізіотерапія
 • Анатомія та фізіологія нервової системи
 • Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем
 • Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії
 • Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 • Вікова фізіологія і валеологія
 • Екологія
 • Збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді
 • Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я молоді
 • Медико-соціальні основи здоров`я
 • Основи генетики
 • Основи охорони здоров’я
 • Основи психофізіології
 • Охорона праці в галузі
 • Педіатрія
 • Цивільний захист

Студенти опановують теорію та методику реабілітаційних технологій людей з різними захворюваннями:

 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях
 • Фізична реабілітація у педіатрії
 • Фізична реабілітація у спеціальних медичних групах
 • Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи
 • Фізична реабілітація при пошкодженнях та травмах опорно-рухового апарату

Практика

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. Набуті професійні навички закріплюються під час проходження клінічної практики з фаху на наступних базах:

 • Державна установа «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 • Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Шевченківського району міста Києва;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва;
 • Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела" м. Київ.

Співпраця

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами та кафедрами фізичної реабілітації НУФВС, НПУ імені М.П. Драгоманова, ЛДУФК    (м. Львів), Школою реабілітаційної медицини Українського Католицького університету (м. Львів).

Фахівці з фізичної реабілітації можуть працювати:

 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією хворих.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter