Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Центр практичної підготовки

Медико-біологічний центр

Кабінет анатомії і фізіології

Кабінет анатомії і фізіології (ауд. 205)


Відповідальна особа – к.п.н., доцент Неведомська Євгенія Олексіївна.


Актуальність створення кабінету зумовлена необхідністю забезпечення якісної фахової підготовки студентів-майбутніх фахівців зі спеціальностей «227 Фізична терапія, ерготерапія», «017 Фізична культура і спорт», створенням для них професійно-орієнтованого навчального середовища.


Мета створення:
розвиток у студентів – майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичної культури і спорту наукового мислення, дослідницької компетентності медико-біологічного спрямування, уміння творчо вирішувати професійні завдання.


Завдання:

 • сприяння підвищенню ефективності професійної компетентності, зокрема медико-біологічної, студентів –майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичної культури і спорту шляхом практичного впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальному процесі;
 • формування в студентів стійкої мотивації здоров’я та здорового способу життя;
 • розвиток дослідницького мислення, самостійності, рефлексивних здібностей в студентів;
 • формування уміння проводити медико-біологічні дослідження під час практичних занять та роботи наукового гуртка «Гармонія здоров’я»;
 • здійснення науково-дослідної діяльності як студентів, так і викладачів Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту.

 

Обладнання кабінету сприятиме розв’язанню зазначених завдань під час проведення практичних занять з дисциплін «Анатомія людини і спортивна морфологія», «Нормальна анатомія людини», «Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія», «Фізіологія рухової активності», «Біомеханіка», «Біокінезіологія».

 

 • Мікроскопічне дослідження клітин людського організму.
 • Встановлення взаємозв’язку будови і функцій тканин людського організму.
 • Порівняльна характеристика тканин людини і тварин.

      jkjk                 edr   
 • Дослідження кісток скелета, їхньої форми та місце розташування, особливості типів з’єднання кісток.
 • Встановлення місць прикріплення м’язів до кісток, основних груп м’язів організму.
 • Різновиди суглобів: анатомічні та фізіологічні особливості.
     yui                      rty                  


y89

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Дослідити відділи головного мозку людини, їхнє взаєморозташування та біологічне значення.
 • Місце розташування рухових та мовленнєвих центрів.

  uuuy

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Дослідження органів, фізіологічних та функціональних систем організму: анатомічні і фізіологічні особливості людини під час спокою та фізичного навантаження.
 • Взаємозв’язок будови і функцій органів.

             iop    90o9
  lk78            tgyuy

 

 • Дослідження пульсу, життєвої ємності легень, фізіологічних показників організму, функціонального стану людини, фізіологічні особливості у стані спокою та під час фізичного навантаження.

            hg8      uiu
898          o89

 

Масажний кабінет

Масажний кабінет (ауд. 022)

Відповідальна особа – к. н.ф.в.с. Харченко Галина Дмитрівна

Мета створення кабінету: розширення у студентів – майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та фізичної культури і спорту знань про фізіологічний вплив масажу на організм людини, основні та допоміжні прийоми класичного масажу, техніку і методику різних видів масажу на окремих частинах тіла, застосування різних видів масажу, традиційних і нетрадиційних, з профілактичною і лікувальною метою в клініці і спорті, загальні методичні вказівки, типові помилки при проведенні масажу. Пропоновані методики масажу дозволяють застосувати їх в ранні терміни виникнення травм і захворювань опорно-рухового апарату.

Завдання: сприяння підвищенню ефективності професійної компетентності, а саме розвиток у студентів:

 • техніки масажного прийому погладжування та його різновиди;
 • техніки масажного прийому розтирання та його різновиди;
 • техніки масажного прийому розминання та його різновиди;
 • техніки масажного прийому вібрація та його різновиди;
 • техніки та методики нетрадиційних видів масажу;
 • вміти самостійно виконати масаж окремих частин тіла, використовуючи ті чи інші прийоми класичного масажу;
 • вміти самостійно виконати масаж, використовуючи ті чи інші прийоми нетрадиційних видів масажу.

Обладнання кабінету сприятиме розв’язанню зазначених завдань під час проведення практичних занять.

masash masash1 masash3               

 

Кабінет фізичної терапії

Кабінет фізичної терапії (ауд. 021)

Відповідальна особа – викладач кафедри Буряк Ольга Юріївна.

Актуальність створення кабінету зумовлена необхідністю створення професійно-орієнтованого навчального середовища для забезпечення якісної фахової підготовки студентів - майбутніх фахівців зі спеціальностей «227 Фізична терапія, ерготерапія», «017 Фізична культура і спорт» за напрямами: лікувальна фізкультура, спортивна медицина.

Мета створення кабінету — формування у студентів професійних навичок проведення фізичного реабілітаційного обстеження, зібрання необхідних даних для встановлення реабілітаційного діагнозу, складання індивідуальних комплексів лікувальної фізкультури, застосування засобів ерготерапії в рамках програм фізичної терапії та ерготерапії.

Завдання кабінету - створення умов для формування у студентів професійної компетентності:

 • з оволодіння спеціальними управлінськими, методичними та організаційно-практичними навичками застосування засобів фізичної терапії та ерготерапії у відновлені осіб з травмами та хворобами;
 • з різностороннього обстеження осіб з травмами та хворобами на різних етапах фізичної терапії та ерготерапії;
 • зі встановлення реабілітаційного діагнозу, оцінки функціональних порушень органів та систем, визначення індивідуальних безпечних рухових режимів;
 • з визначення мети і завдань комплексного фізичного лікування, обґрунтування вибору засобів фізичної терапії (лікувальної фізкультури, масажу, працетерапії, механотерапії тощо);
 • зі складання і виконання індивідуальних програм, занять, окремих комплексів і процедур лікувальної фізкультури, ерготерапії.

  Обладнання кабінету сприяє формуванню зазначених навичок, що дозволяє випускникам університету самостійно застосовувати і виконувати методи лікувальної фізкультури, працетерапії, механотерапії тощо при різних клінічних ситуаціях.

lfk1 lfk    

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Центр практичної підготовки