Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра спорту та фітнесу Наукова робота

Наукова робота

Наукові дослідження

Наукова робота кафедри спорту та фітнесу включає наукові дослідження:

«Оцінка рівня фізичної підготовленості та психофізичного стану студентів-футболістів» – Білецька В.В. (к.н.ф.в.с., доцент), Виноградов Є.В. (д.н.ф.в.с., професор), Поляничко О.М. (к.психол.н., доцент), Швець С.В. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі підготовки до проведення тестування.

«Дослідження рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту» – Лахтадир О.В. (старший викладач), Соляник Т.В. (старший викладач), Гаврилова Н.Г. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі опису та інтерпретації результатів.

«Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів І курсу» – Туманова В.М. (старший викладач), Бистра І.І. (старший викладач), Корж Є.М. (старший викладач). Дослідження знаходяться на завершальному етапі.

«Немедикаментозна профілактика серцево-судинних захворювань студентів Київського університету імені Бориса Грінченка на засадах впровадження здоров’язбережувальної поведінки» – Зеленюк О.В. (к.н.ф.в.с., доцент), Чекмарьова В.В. (старший викладач), Цикоза Є.В. (викладач), Бірючинська С.В. (викладач). Дослідження знаходиться на етапі опису та інтерпретації результатів.

«Оцінка показників абсолютної сили за допомогою кистьової динамометрії у студентів І курсу різних спеціальностей (фізичне виховання, тренерська діяльність)» – Кожанова О.С. (к.н.ф.в.с., старший викладач), Корх-Черба О.В. (к.пед.н., доцент), Літвінова К.Ю. (викладач), Данило Л.І. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі проведення та інтерпретації результатів.

«Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей» – Єретик А.А. (к.пед.н., доцент), Портна І.Л. (старший викладач), Іванько В.В. (старший викладач), Морозова С.М. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі проведення та інтерпретації результатів.

«Оцінка функціонального стану дихальної системи у студентів І курсу» – Клименко Г.В. (старший викладач), Тупиця Ю.І. (старший викладач), Євдокимова Л.Г. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі підготовки до проведення тестування.

Список публікацій

Кафедра спорту та фітнесу проводить наукові дослідження відповідно до річного та перспективного планів у тісному контакті з кафедрами Факультету, науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів України та ЄС. Науковці кафедри беруть участь в організації комплексних наукових досліджень, у проведенні наукових, науково-практичних та методичних конференцій, у виданні наукових праць, навчальних посібників з проблем фізичного виховання та спортивної підготовки.  
 
Публікації у фахових наукових виданнях

Матеріали Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій

Публікації у зарубіжних наукових виданнях та Матеріали зарубіжних науково-практичних конференцій


Публікації розміщені в Інституційному репозиторію

Друковані праці з фітнесу

 

Підвищення кваліфікації

1. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про стажування викладачів вищих навчальних закладів на підприємствах, організаціях, наукових установ та навчальних закладах» (№ 48 від 24.08.2013 р.) доценти кафедри Єретик А.А., Поляничко О.М.  у повному обсязі  виконали програму стажування на кафедрі фізичного виховання та спорту Навчально-спортивного комплексу Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 12.04.2016 р. по 12.05.2016 р. (Наказ № 584-32 від 5.07. 2016 р.).

2. З 03.07.2016 р. по 08.07.2016 р. Поляничко О.М., Лахтадир О.В. пройшли підвищення кваліфікації в галузі психологїї надання реабілітаійної допомоги людині в рамках літньої Авторської школи (семінар-практикум) академіка НАПН України  Т.С. Яценко. 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра спорту та фітнесу Наукова робота