Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра спорту та фітнесу Наукова робота

Наукова робота

Наукові дослідження

 

На кафедрі спорту та фітнесу виконується науково-дослідна робота «Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті» (державний реєстраційний номер 0118 U 001229) УДК 796.015:615.83

Керівники теми: завідувач кафедри спорту та фітнесу Білецька В.В., к.н.ф.в.с., доц., завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Ясько Л.В., к.н.ф.в.с., доц.

Термін виконання: 02 квітня 2018 - 02 квітня 2023 рр.

 

Наукова робота кафедри спорту та фітнесу включає наукові дослідження:

  • «Оцінка рівня фізичної підготовленості та психофізичного стану студентів-футболістів» – Білецька В.В. (к.н.ф.в.с., доцент), Виноградов Є.В. (д.н.ф.в.с., професор), Поляничко О.М. (к.психол.н., доцент), Швець С.В. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі тестування.
  • «Дослідження рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту» – Лахтадир О.В. (старший викладач), Гаврилова Н.Г. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі інтерпретації результатів.
  • «Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів І курсу» – Бистра І.І. (старший викладач), Корж Є.М. (старший викладач). Дослідження знаходяться на завершальному етапі.
  • «Немедикаментозна профілактика серцево-судинних захворювань студентів Київського університету імені Бориса Грінченка на засадах впровадження здоров’язбережувальної поведінки» – Чекмарьова В.В. (старший викладач), Цикоза Є.В. (викладач), Бірючинська С.В. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі інтерпретації результатів.
  • «Оцінка показників абсолютної сили за допомогою кистьової динамометрії у студентів І курсу різних спеціальностей (фізичне виховання, тренерська діяльність)» – Кожанова О.С. (к.н.ф.в.с., доцент), Корх-Черба О.В. (к.пед.н., доцент), Літвінова К.Ю. (старший викладач), Данило Л.І. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі інтерпретації результатів.
  • «Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей» – Єретик А.А. (к.пед.н., доцент), Зубко В.В. (старший викладач), Морозова С.М. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі проведення та інтерпретації результатів.
  • «Оцінка функціонального стану дихальної системи у студентів І курсу» – Клименко Г.В. (старший викладач), Тупиця Ю.І. (старший викладач), Євдокимова Л.Г. (старший викладач). Дослідження знаходиться на етапі підготовки тестування.

 

Список публікацій

Кафедра спорту та фітнесу проводить наукові дослідження відповідно до річного та перспективного планів у тісному контакті з кафедрами Факультету, науково-дослідними лабораторіями вищих навчальних закладів України та ЄС. Науковці кафедри беруть участь в організації комплексних наукових досліджень, у проведенні наукових, науково-практичних та методичних конференцій, у виданні наукових праць, навчальних посібників з проблем фізичного виховання та спортивної підготовки.  
 
Публікації у фахових наукових виданнях

Матеріали Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій

Публікації у зарубіжних наукових виданнях та Матеріали зарубіжних науково-практичних конференцій


Публікації розміщені в Інституційному репозиторію

Друковані праці з фітнесу

 

Підвищення кваліфікації

З 11 по 29 грудня 2017 р. старший викладач Клименко Г.В. пройшла стажування (фахове) в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного транспортного університету.

З 12 березня 2018 р. по 12 квітня 2018 р. завідувач кафедри Білецька В.В., професор Виноградов В.Є., старший викладач Бистра І.І. пройшли стажування (фахове) на кафедрі фізичного виховання факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

З 19 березня 2018 р. по 19 квітня 2018 р. викладач Цикоза Є.В. пройшла стажування (фахове) на кафедрі фізичного виховання факультету біомедичної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра спорту та фітнесу Наукова робота