Наукова робота

Наукові дослідження

 

Бісмак О.В. (к.н.ф.в.с., доцент),

Сегеда Т.П. (д.біол.н., професор),

Рижковський В.О. (к.мед.н., доцент)

Тема наукового дослідження: Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи студентів СМГ із різними захворюваннями

Мета дослідження – оцінка адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи на фізичне навантаження у студентів СМГ із різними захворюваннями.

Завдання:

 1. Оцінити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем та їх реакцію на фізичне навантаження студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.
 2. Оцінити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем та їх реакцію на фізичне навантаження у студентів СМГ КУБГ із різними захворюваннями.
 3. Розробити програми фізичної реабілітації для студентів СМГ із різними захворюваннями із врахуванням індивідуальних адаптивних можливостей кардіореспіраторної системи на фізичні навантаження та провести їх апробацію.

Об’єкт – адаптаційні реакції на фізичне навантаження серцево-судинної та дихальної систем.

Предмет – оцінка функціональних показників та адаптаційних реакцій на фізичне навантаження кардіореспіраторної системи студентів із різними захворюваннями.

Методи дослідження: тонометрія, пульсометрія, спірометрія, проби Мартине-Кушелевского, Штанге, Генчі, індекси за Р.М. Баєвським.

Обладнання для проведення дослідження: тонометр, пульсометр, секундомір, спірометр, ваги, ростомір.

Очікувані результати: розробка практичних рекомендацій та програм фізичної реабілітації для студентів СМГ із різними захворюваннями з метою покращення стану здоров’я студентів СМГ; підготовка публікацій та наукових заходів з даної теми (круглі столи, семінари).


 Бісмак О.В. (к.н.ф.в.с., доцент),

Неведомська Є.О. (к.пед.н., доцент),

Тимчик О.В. (к.біол.н., доцент),

Полковенко О.В. (к.біол.н., доцент)

Міжкафедральний проект

кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології та кафедри педагогіки та психології (Педагогічний інститут)

Тема проекту: Порівняльний аналіз фізичної, психофізіологічної працездатності та рівня здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Мета – дослідити фізичну працездатність, психофізіологічні особливості та рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Завдання:

 1. Визначити фізичну працездатність першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 2. Дослідити психофізіологічні особливості першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 3. Встановити рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 4. Зробити порівняльний аналіз одержаних показників першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 5. На основі одержаних даних зробити висновки та рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я студентів.

Об’єкт – фізичний стан першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Предмет – фізична працездатність, психофізіологічні особливості та рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Методи дослідження: вимірювальні процедури, інтерпретація результатів дослідження.

Обладнання для проведення дослідження:тонометр, пульсометр, секундомір, спірометр сухийпортативний ССП, ростомір, терези, комп'ютерна психофізіологічна програма.

Очікувані результати: рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.


Яценко С.П. (викладач),

Харченко Г.Д. (к.н.ф.в.с., доцент)

Тема наукового дослідження: Оцінка фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Мета дослідження – дослідити показники фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Завдання:

 1. Визначити індекс маси тіла студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.
 2. Дослідити показники динамометрії студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.
 3. Зробити порівняльний аналіз одержаних показників.
 4. На основі одержаних даних зробити висновки та рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я студентів.

Об’єкт – фізичний розвиток студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Предмет – оцінка фізичного стану здоров’я студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Методи дослідження: динамометрія, індекс маси тіла.

Обладнання для проведення дослідження: динамометр, терези, ростомір.

Очікувані результати: практичні рекомендації щодо нормалізації маси тіла та фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

 


 Першегуба Я.В. (к.мед.н., доцент),

Пуцев А.І. (к.мед.н., доцент)

Тема наукового дослідження: Канцерогенний ризик для спортсменів-плавців від випадкового ковтання води басейну при тренуваннях.

Мета дослідження – визначення величину індивідуального канцерогенного ризику для спортсменів-плавців за умов випадкового ковтання води в басейні при тренуванні на прикладі басейну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завдання:

1. Розрахунок доз перорального надходження досліджуваних канцерогенних речовин при випадковому проковтуванні води басейну.

2. Розрахунок індивідуального канцерогенного ризику впливу кожної досліджуваної канцерогенної речовини, що надходить в організм.

3. Розрахунок сумарного канцерогенного ризику досліджуваних канцерогенних речовин.

 

Об’єкт – вплив канцерогенних речовин води басейну на формування індивідуального канцерогенного ризику для плавців при випадковому проковтуванні води басейну.

Предмет – канцерогенні хімічні речовини в воді басейну, канцерогенний ризик для здоров’я плавців.

Методи дослідження: розрахунковий, санітарно-статистичні.

Обладнання для проведення дослідження: комплекс санітарно-гігієнічних та розрахункових досліджень.

Очікувані результати: визначення сумарного канцерогенного ризику для плавців-спортсменів за умов випадкового ковтання води в басейні та розробка практичних рекомендацій для спортсменів-плавців.

Список публікацій

  

 

 

Підвищення кваліфікації

  

 

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та плану університету викладачі кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології проходять підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення професорсько-викладацьким складом кафедри  спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції.

Детальніше...

Науковий гурток

 

Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології з вересня 2017 року започаткувала для всіх бажаючих студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту науковий гурток «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я».

Відповідальна за роботу наукового гурткаНеведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології.

Метою наукового гуртка «Гармонія здоров’я» є просвітницька та науково-дослідницька робота студентської молоді з питань здоров’я кожної людини і людства в цілому.

Форма проведення занять – круглі столи, дискусії, дослідження тощо.

Засідання гуртка проводиться один раз на місяць.

Логотип наукового гуртка «Гармонія здоров’я»:

image001 copy copy


 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter