Наукова робота

Наукові дослідження

 

Бісмак О.В. (к.н.ф.в.с., доцент),

Сегеда Т.П. (д.біол.н., професор),

Рижковський В.О. (к.мед.н., доцент)

Тема наукового дослідження: Оцінка функціонального стану кардіореспіраторної системи студентів СМГ із різними захворюваннями

Мета дослідження – оцінка адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи на фізичне навантаження у студентів СМГ із різними захворюваннями.

Завдання:

 1. Оцінити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем та їх реакцію на фізичне навантаження студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту.
 2. Оцінити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем та їх реакцію на фізичне навантаження у студентів СМГ КУБГ із різними захворюваннями.
 3. Розробити програми фізичної реабілітації для студентів СМГ із різними захворюваннями із врахуванням індивідуальних адаптивних можливостей кардіореспіраторної системи на фізичні навантаження та провести їх апробацію.

Об’єкт – адаптаційні реакції на фізичне навантаження серцево-судинної та дихальної систем.

Предмет – оцінка функціональних показників та адаптаційних реакцій на фізичне навантаження кардіореспіраторної системи студентів із різними захворюваннями.

Методи дослідження: тонометрія, пульсометрія, спірометрія, проби Мартине-Кушелевского, Штанге, Генчі, індекси за Р.М. Баєвським.

Обладнання для проведення дослідження: тонометр, пульсометр, секундомір, спірометр, ваги, ростомір.

Очікувані результати: розробка практичних рекомендацій та програм фізичної реабілітації для студентів СМГ із різними захворюваннями з метою покращення стану здоров’я студентів СМГ; підготовка публікацій та наукових заходів з даної теми (круглі столи, семінари).


 Бісмак О.В. (к.н.ф.в.с., доцент),

Неведомська Є.О. (к.пед.н., доцент),

Тимчик О.В. (к.біол.н., доцент),

Полковенко О.В. (к.біол.н., доцент)

Міжкафедральний проект

кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології та кафедри педагогіки та психології (Педагогічний інститут)

Тема проекту: Порівняльний аналіз фізичної, психофізіологічної працездатності та рівня здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Мета – дослідити фізичну працездатність, психофізіологічні особливості та рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Завдання:

 1. Визначити фізичну працездатність першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 2. Дослідити психофізіологічні особливості першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 3. Встановити рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 4. Зробити порівняльний аналіз одержаних показників першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.
 5. На основі одержаних даних зробити висновки та рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я студентів.

Об’єкт – фізичний стан першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Предмет – фізична працездатність, психофізіологічні особливості та рівень здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.

Методи дослідження: вимірювальні процедури, інтерпретація результатів дослідження.

Обладнання для проведення дослідження:тонометр, пульсометр, секундомір, спірометр сухийпортативний ССП, ростомір, терези, комп'ютерна психофізіологічна програма.

Очікувані результати: рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я першокурсників Факультету здоров’я, фізичного виховання та спорту та Педагогічного інституту.


Яценко С.П. (викладач),

Харченко Г.Д. (к.н.ф.в.с., доцент)

Тема наукового дослідження: Оцінка фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Мета дослідження – дослідити показники фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Завдання:

 1. Визначити індекс маси тіла студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.
 2. Дослідити показники динамометрії студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.
 3. Зробити порівняльний аналіз одержаних показників.
 4. На основі одержаних даних зробити висновки та рекомендації щодо поліпшення та збереження стану здоров’я студентів.

Об’єкт – фізичний розвиток студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Предмет – оцінка фізичного стану здоров’я студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

Методи дослідження: динамометрія, індекс маси тіла.

Обладнання для проведення дослідження: динамометр, терези, ростомір.

Очікувані результати: практичні рекомендації щодо нормалізації маси тіла та фізичного розвитку студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту та Інституту філології.

 


Пуцев А.І. (к.мед.н., доцент)

Тема наукового дослідження: Канцерогенний ризик для спортсменів-плавців від випадкового ковтання води басейну при тренуваннях.

Мета дослідження – визначення величину індивідуального канцерогенного ризику для спортсменів-плавців за умов випадкового ковтання води в басейні при тренуванні на прикладі басейну Київського університету імені Бориса Грінченка.

Завдання:

1. Розрахунок доз перорального надходження досліджуваних канцерогенних речовин при випадковому проковтуванні води басейну.

2. Розрахунок індивідуального канцерогенного ризику впливу кожної досліджуваної канцерогенної речовини, що надходить в організм.

3. Розрахунок сумарного канцерогенного ризику досліджуваних канцерогенних речовин.

 

Об’єкт – вплив канцерогенних речовин води басейну на формування індивідуального канцерогенного ризику для плавців при випадковому проковтуванні води басейну.

Предмет – канцерогенні хімічні речовини в воді басейну, канцерогенний ризик для здоров’я плавців.

Методи дослідження: розрахунковий, санітарно-статистичні.

Обладнання для проведення дослідження: комплекс санітарно-гігієнічних та розрахункових досліджень.

Очікувані результати: визначення сумарного канцерогенного ризику для плавців-спортсменів за умов випадкового ковтання води в басейні та розробка практичних рекомендацій для спортсменів-плавців.

Список публікацій

  

 

 

Підвищення кваліфікації

  

 

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність" та плану університету викладачі кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології проходять підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення професорсько-викладацьким складом кафедри  спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції.

Детальніше...

Науковий гурток (2017-2018 н.р.)

image001 copyКафедра фізичної реабілітації та  біокінезіології з вересня 2017 року започаткувала для студентів Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту науковий гурток «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я» (відповідальна - Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології).

Метою наукового гуртка «Гармонія здоров’я» є просвітницька та науково-дослідницька робота студентської молоді з питань здоров’я кожної людини і людства в цілому.

Форма проведення занять – круглі столи, дискусії, дослідження тощо.

Засідання наукового гуртка планується проводити один раз на місяць.

Звіт про роботу наукового гуртка «Гармонія здоров’я» за 2017 рік

Звіт про роботу наукового гуртка «Гармонія здоров’я» за 2017-2018 н.р. 


15 травня 2018 року члени молодіжного наукового гуртка «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я» взяли Участь студентів у Міжнародній науково-практичній конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ».

Сьогодні наші студенти пройшли ще одну сходинку до вершин науки й самоствердження: виступили з доповідями на секції «Фізична терапія та ерготерапія. Біомеханіка, фізіологія спорту»:

 1. Яцевський Богдан «Kinesiotherapy is a non-surgical method of restoring the vertebral column» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 2. Саюк Ангеліна «Метод кінезіотейпування в реабілітації ліктьового суглоба» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 3. Фортинський Тарас, Щербій Евеліна-Любов «Реабілітація спортсменів після травмування колінного суглоба» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 4. Руденко Дар’я «Ігротерапія при реабілітації плечового суглоба» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 5. Мельник Вікторія «Робототехніка в реабілітації при парезах верхньої кінцівки» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 6. Поліщук Валентина «Сучасні методи реабілітації при ураженнях кульшового суглоба» (ФТЕб-1-17-4.0д)
 7. Дем’янчук Катерина «Причини травмування колінного суглоба та його реабілітація» (ФТЕб-1-17-4.0д).

Бажаємо нашим енергійним студентам, сповнених свіжих мрій і надій, цікавого і насиченого студентського життя, лише від Ваших прагнень залежить, якими будуть ці роки і чого Ви досягнете в майбутньому!

 


 "Остеопороз: причини, небезпеки, профілактика»

6 квітня 2018 року до Всесвітнього дня здоров’я відбулося засідання молодіжного наукового гуртка «Гармонія здоров’я» з теми: «Остеопороз: причини, небезпеки, профілактика».

Остеопороз — небезпечне захворювання, при якому кістки стають крихкими. Небезпека полягає в тому, що найменша травма загрожує переломами, особливо в поперековому відділі хребта, шийці стегнової кістки та зап’ястка. Це відбувається тому, що втрачається частина матеріалу, з якої складається кістка — зменшується її щільність і товщина. Раніше це захворювання виявлялося в людей, які перейшли 40-50-річний рубіж. Проте, останнім часом захворювання стрімко «помолодшало». Тому так важливо нашій молоді знати фактори ризику розвитку остеопорозу, профілактику цього захворювання, особливості харчування та рухової активності.

Ведучі засідання:

Сергій Леонідович Пітенко, старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

Євгенія Олексіївна Неведомська, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

 


 

«Навчальні моделі своїми руками»

27 лютого 2018 року відбулося засідання молодіжного наукового гуртка «ГАРМОНІЯ ЗДОРОВ’Я».

Ведуча засідання: Є.О. Неведомська, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології.

Під час засідання студенти ФТЕб-1-17-4.0д своїми руками зробили навчальну модель «Грудна клітка з легенями», яка демонструє фізіологічний механізм дихальних рухів. Зроблена модель показує, що безпосередньою причиною розтягування легенів при вдиху і стисненні їх при видиху є зміни обсягу грудної порожнини. Механізм дихальних рухів детально буде вивчатися в курсі «Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія» і зроблені студентами моделі стануть у нагоді.

 


 «Здоров’я починається з дитинства»

05 грудня 2017 року відбулося засідання наукового гуртка «Гармонія здоров'я».

Тема засідання: "Здоров’я починається з дитинства". Ведучі засідання: Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології; Карина Кадун, студентка групи ФРб-1-16-4.0дУчасть у цьому засіданні взяли учні НВК № 209 "Сузір'я". Для ознайомлення учнів з Медико-біологічним центром Карина Кадун провела цікаву вікторину, використовуючи наявні моделі і муляжі.Під час засідання обговорювалися питання здоров’я, від чого воно залежить, яка частка зусиль самої людини для його формування і збереження. Цікавим було анкетування «Чи цінуєте Ви своє здоров'я?» та його результати. Також учні та студенти за допомогою спеціальної методики встановили, чи відповідає хронологічний вік власному біологічному віку.

Сподіваємося, що учасники засідання ще раз переконалися в тому, що важливо дбати про своє здоров’я з юнацьких років і що здоров’я кожного в їхніх руках.

 


 "Статеві хвороби молоді: міфи і реальність"

10 листопада 2017 року відбулося засідання наукового гуртка «Гармонія здоров’я».

Тема засідання: Статеві хвороби молоді: міфи і реальність. Ведучі засідання: О.В Тимчик, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології; Є.О. Неведомська, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології. Проблеми, пов’язані зі статевою системою, настільки інтимні, що інформація про інфекції, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), обросла безліччю міфів. На засіданні ці міфи розглядалися і спростовувалися.


 «Характеристика харчового продукту за його етикеткою»

06 жовтня 2017 р. відбулося друге засідання наукового гуртка «Гармонія здоров’я». Тема: "Характеристика харчового продукту за його етикеткою".

На упаковці кожного харчового продукту обов’язковим є наявність штрих-коду. За допомогою штрихового коду зашифрована інформація про деякі з найбільш істотних параметрів продукції.

Перші дві цифри означають країну походження (виготовлювача або продавця) продукту, наступні п’ять – підприємство-виготовлювач, ще п’ять – найменування товару, його споживчі властивості, розміри, масу, колір. Остання цифра контрольна, що використовується для перевірки правильності зчитування штрихів сканером.

На засіданні гуртка учасники визначали законність принесених харчових продуктів. Якщо після розрахунку цифра не співпадала з контрольною цифрою у штрих-коді, це означало, що товар зроблений незаконно.

Ведуча засідання - доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, кандидат біологічних наук, доцент Омері Ірина Дмитрівна.

 


«Експрес-оцінка власного здоров’я та біологічного віку»

21 вересня 2017 року відбулося перше засідання наукового гуртка з теми «Експрес-оцінка власного здоров’я та біологічного віку» (ведуча – Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології). Учасники на засіданні обговорили логотип гуртка, свої життєві цінності та місце здоров’я серед них. За експрес-методиками дослідили рівень власного здоров’я та біологічний вік. Наприкінці студенти запропонували теми для майбутніх  засідань клубу. Теми виявилися різноманітними. Тож сподіваємося, що наукові знання під час засідань гуртка «Гармонія здоров’я» будуть у нагоді наших студентів для гармонії їхнього здоров’я!  

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter