Про кафедру

 

kfrb 2019


Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
заснована у липні 2016 року. У вересні 2022 року кафедру перейменовано на Кафедру фізичної терапії та ерготерапії.

Кафедра є випусковою для спеціальності 227 «Терапія та реабілітація» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та  спеціальності  227 «Терапія та реабілітація» другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань 22 Охорона здоров’я.


Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Савченко Валентин Михайлович.


На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктори та кандидати медичних наук, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, практики зі спеціальною освітою), які мають багаторічний досвід в галузі реабілітації хворих різних нозологій, спортсменів, людей різного віку.З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку та практичних навичок фізичного терапевта, ерготерапевта на кафедрі функціонує Центр практичної підготовки:

 • кабінет фізичної терапії;
 • кабінет анатомії і фізіології
 • кабінет функціональної діагностики;
 • масажний кабінет.

  Практика
  Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. Набуті професійні компетентності закріплюються під час проходження клінічної практики з фаху на наступних базах:
 • ДП «Медбуд» ПАТ «ХК «Київміськбуд»;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України»;
 • Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни;
 • Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України;
 • Центр фізичної терапії «Цандер»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва.


Співпраця

Кафедра співпрацює із науковими установами та кафедрами фізичної терапії / реабілітації Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (м. Київ), Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми), Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів), Школою реабілітаційної медицини Українського Католицького університету (м. Львів), Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), Медичного інституту Сумського державного університету (м. Суми) та громадськими організаціями – Українська Асоціація фізичної терапії та ін.


Працевлаштування
Фізичні терапевти можуть працювати:

- у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;

- в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;

- у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;

- керівниками відділу, служби, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією хворих.

Профіль кафедри в Google Академії