Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

Про кафедру

 

kfrb 2019


Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
заснована у липні 2016 року. 

Кафедра є випусковою для спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузь знань 22 Охорона здоров’я.


Очолює кафедру доктор медичних наук, професор Савченко Валентин Михайлович.


На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктори біологічних наук, Заслужений лікар України, кандидати наук з фізичного виховання та спорту, кандидати медичних наук, практики зі спеціальною освітою), які мають багаторічний досвід в галузі реабілітації хворих різних нозологій, спортсменів, людей різного віку.З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку та практичних навичок фізичного терапевта, ерготерапевта на кафедрі функціонує Медико-біологічний центр розвитку компетентностей:
 • кабінет фізичної терапії;
 • кабінет анатомії і фізіології;
 • масажний кабінет.

  Практика
 • Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів. Набуті професійні компетентності закріплюються під час проходження клінічної практики з фаху на наступних базах:
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;
 • ДП «Медбуд» ПАТ «ХК «Київміськбуд»;
 • Київська міська клінічна лікарня №3;
 • ДУ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України»;
 • Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в Оболонському районі міста Києва;
 • Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю "Джерела" м. Київ.


Співпраця

Кафедра співпрацює із науковими установами та кафедрами фізичної реабілітації Національного університету фізичного виховання і спорту України (м. Київ), Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м. Суми), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ), Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів), Школою реабілітаційної медицини Українського Католицького університету (м. Львів), Медичного інституту Сумського державного університету (м. Суми) та громадськими організаціями – Українська Асоціація фізичної терапії та ін.


Працевлаштування

Фізичні терапевти можуть працювати:

 • у реабілітаційних, навчально-реабілітаційних, лікувально-реабілітаційних центрах різної відомчої підпорядкованості;
 • в лікарнях, госпіталях, диспансерах, поліклініках та інших медичних і санаторно-курортних закладах;
 • у спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей із вадами розвитку, спецшколах-інтернатах та загальноосвітніх дошкільних і шкільних навчальних закладах, освітніх програмах для дорослих;
 • керівниками відділу, служби, лабораторії, клініки, установи чи закладу, органу управління, діяльність яких пов’язана з реабілітацією хворих.

  Переглянути презентацію кафедри

 • Профіль кафедри в Google Академії
 •