Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

Відкрите заняття з дисципліни «Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія»

16 березня 2021 року доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Неведомська Євгенія Олексіївна провела відкрите лекційне заняття з дисципліни «Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія» на тему: «Алкоголь як тератогенний фактор в онтогенезі людини» для студентів 1 курсу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, спеціальності «227 Фізична терапія, ерготерапія» першого (баклаврського) освітнього рівня (академічна група ФТЕб-1-20-4.0д).

На відкритому занятті були присутні: Комоцька О. С., заступник декана з науково-методичної та навчальної роботи;  Іващенко С. М., професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології доктор медичних наук; Буряк О. Ю., старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології.

Заняття проведено на високому науково-методичному рівні, продемонстровано професійні знання та практичний досвід роботи з навчальної дисципліни, а також вміння організувати і проводити заняття за складною по змісту та важливою темою з використанням інноваційних педагогічних технологій. Застосування викладачем методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на занятті сприяло їх творчому, цілеспрямованому поєднанню, активізації думки студентів, стимулювання до критичного мислення, вияву власної позиції, поглядів.