Атестація

Графіки атестації:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
017 Фізична культура і спорт (Фізичне виховання)

017 Фізична культура і спорт (Тренерська діяльність з обраного виду спорту)

017 Фізична культура і спорт (Фітнес та рекреація)

227 Фізична терапія, ерготерапія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

ФВм-1-23-1.4д
ТДм-1-23-1.4д

ФТЕм-1-23-1.4д

Розподіл на підгрупи 

ТИМЧАСОВІ ВИМОГИ до кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (на період воєнного стану в Україні)