Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії (ІІ семестр, 2019/2020 н.р.)


Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка