Рейтинг успішності студентів за результатами заліково-екзаменаційної сесії (ІІ семестр, 2021/2022 н.р.)


Положення про правила призначення і виплати стипендій в Київському університеті імені Бориса Грінченка