Видання Факультету

fgrfgФакультет здоров’я, фізичного виховання та спорту Київського столичного університету імені Бориса Грінченка запрошує науковців, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти галузі фізичного виховання та спорту, а також фахівців з охорони здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії до подання наукових публікацій до наукового фахового видання «Спортивна наука та здоров’я людини».


У науковому електронному періодичному виданні «Спортивна наука та здоров’я людини» публікуються результати наукових досліджень актуальних напрямків спорту, фізичного виховання, фізичної культури, спортивної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, сучасних рекреаційно-оздоровчих технологій, а також досліджень, що стосуються здоров’я людини та є важливими для забезпечення інноваційного розвитку України.


Періодичніть видання - 2 рази на рік (березень, вересень).


Наказом МОН України № 886 від 02.07.2020 р. видання додано до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 017 «Фізичне виховання та спорт».

 

Наукове електронне періодичне видання «Спортивна наука та здоров’я людини / Sport Science and Human Health» включено до наукометричних баз даних і бібліотек: IndexCopernicus,  CrossRefBASEGoogle ScholarWorldCat – OCLC, ResearchGate, ResearchGate, «Бібліометрика української науки», «Наукова періодика України».