Візитівка

Logo Grinch
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
 створений в липні 2016 року шляхом реорганізації Гуманітарного інституту.

Місія:  Створювати і розвивати відкритий інноваційний простір підготовки успішних фахівців у сферах здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Візія: Факультет – сучасний центр професійної практичної підготовки та підвищення кваліфікації спортивних кадрів Києва та України; осередок інноваційних знань та сучасного практичного досвіду в сферах здоров’я людини, спортивної підготовки та фізичного виховання різних груп населення.
Цінності:

- людина;
- здоров’я;
- взаємоповага;
- п
рофесіоналізм;
- у
спіх;
- довіра;
- мотивація;
- і
нновації.

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти денної форми навчання:


перший (бакалаврський) рівень

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання) - бакалавр фізичної культури і спорту; вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти;

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Тренерська діяльність з обраного виду спорту) – бакалавр фізичної культури і спорту;

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фітнес та рекреація) - бакалавр фізичної культури і спорту;

227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма Фізична терапія, ерготерапія) - бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.


другий (магістерський) рівень

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання– магістр фізичної культури і спорту, викладач закладу вищої освіти;

227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма Фізична терапія- магістр з фізичної терапії, ерготерапії;

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Тренерська діяльність та спортивна підготовка) - магістр фізичної культури і спорту.

 

третій (освітньо-науковий) рівень

017 Фізична культура і спорт – доктор філософії з фізичної культури і спорту.

 

Також Факультет здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання) - бакалавр фізичної культури і спорту; вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти.


На Факультеті навчається 505 здобувачів вишої освіти. Підготовка здійснюється за кошти місцевого бюджету та за кошти фізичних осіб.


До структури Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту входять такі кафедри:

  • кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту;
  • кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології;
  • кафедра спорту та фітнесу.

На кафедрах працює 54 науково-педагогічних працівника.

Посилання на профіль Факультету в Google Академії