Візитівка

Logo Grinch
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
 створений в липні 2016 року шляхом реорганізації Гуманітарного інституту.

Місія:  Створювати і розвивати відкритий інноваційний простір підготовки успішних фахівців у сферах здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Візія: Факультет – сучасний центр професійної практичної підготовки та підвищення кваліфікації спортивних кадрів Києва та України; осередок інноваційних знань та сучасного практичного досвіду в сферах здоров’я людини, спортивної підготовки та фізичного виховання різних груп населення.
Цінності:

- людина;
- здоров’я;
- взаємоповага;
- п
рофесіоналізм;
- у
спіх;
- довіра;
- мотивація;
- і
нновації.

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти денної форми навчання:


перший (бакалаврський) рівень

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання) - бакалавр фізичної культури і спорту; вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти;

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Тренерська діяльність з обраного виду спорту) – бакалавр фізичної культури і спорту;

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фітнес та рекреація) - бакалавр фізичної культури і спорту;

227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма Фізична терапія, ерготерапія) - бакалавр фізичної терапії, ерготерапії.


другий (магістерський) рівень

017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання– магістр фізичної культури і спорту, викладач закладу вищої освіти;

227 Фізична терапія, ерготерапія (освітня програма Фізична терапія- магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

 

третій (освітньо-науковий) рівень

017 Фізична культура і спорт – доктор філософії з фізичної культури і спорту.

 

Також Факультет здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт (освітня програма Фізичне виховання) - бакалавр фізичної культури і спорту; вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти.


На Факультеті навчається 539 студентів. Підготовка здійснюється за кошти місцевого бюджету та за кошти фізичних осіб.


До структури Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту входять такі кафедри:

  • кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту;
  • кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології;
  • кафедра спорту та фітнесу.

На кафедрах працює 62 науково-педагогічних працівника.

Посилання на профіль Факультету в Google Академії