Візитівка

Logo Grinch
Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
 створений в липні 2016 року шляхом реорганізації Гуманітарного інституту.

Місія:  Створювати і розвивати відкритий інноваційний простір підготовки успішних фахівців у сферах здоров’я, фізичного виховання і спорту.

Візія: Факультет – сучасний центр професійної практичної підготовки та підвищення кваліфікації спортивних кадрів Києва та України; осередок інноваційних знань та сучасного практичного досвіду в сферах здоров’я людини, спортивної підготовки та фізичного виховання різних груп населення.
Цінності:

- людина;
- здоров’я;
- взаємоповага;
- п
рофесіоналізм;
- у
спіх;
- довіра;
- мотивація;
- і
нновації.

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту здійснює підготовку фахівців за рівнями вищої освіти:


перший (бакалаврський) рівень

017 Фізична культура і спорт (тренерська діяльність з обраного виду спорту) – тренер з обраного виду спорту, вчитель фізичної культури;

017 Фізична культура і спорт (вчитель фізичної культури) - вчитель фізичної культури + відповідно до спеціалізації: організатор туристичної роботи; організатор спортивно-масової роботи; фітнес-тренер; вчитель «Захисту Вітчизни»;

017 Фізична культура і спорт (фітнес та рекреація)вчитель фізичної культури, фітнес-тренер;

227 Фізична терапія, ерготерапія - фізичний терапевт, ерготерапевт.


другий (магістерський) рівень

017 Фізична культура і спорт – магістр фізичного виховання (оздоровча фізична культура та фітнес, психологія фізичного виховання і спорту, спортивна журналістика).

227 Фізична терапія, ерготерапія - магістр з фізичної терапії, ерготерапії.

 

третій (освітньо-науковий) рівень

017 Фізична культура і спорт – доктор філософії з фізичної культури і спорту.


На Факультеті навчається 510 студентів. Підготовка здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних/юридичних осіб.


До структури Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту входять такі кафедри:

  • кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту;
  • кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології;
  • кафедра спорту та фітнесу.

На кафедрах працює 56 науково-педагогічних працівників.

Посилання на профіль Факультету в Google Академії