Про кафедру

 

Кафедра спортивної підготовки заснована у липні 2016 року шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання. У вересні 2017 р. кафедру перейменовано на кафедру спорту та фітнесу. Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Білецька Вікторія Вікторівна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці (доктор наук з фізичного виховання і спорту, кандидати наук з фізичного виховання і спорту, кандидати психологічних та педагогічних наук, практики зі спеціальною освітою, майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу), які мають багаторічний досвід з підготовки спортсменів, а також виступів за вітчизняні та міжнародні спортивні команди та клуби.

Кафедра є випусковою для спеціальності 017 Фізична культура і спорт першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.


Збірні команди з різних видів спорту

Співробітники кафедри забезпечують підготовку університетських команд з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, легкої атлетики та інших видів спорту.

З метою реалізації нової освітньої стратегії розвитку студенти працюють у Центрах компетенцій:

  • Медико-біологічний центр (вивчають дисципліни медико-біологічного блоку);
  • Тренінговий центр – тренінгові аудиторії, комп’ютерні класи (вивчають дисципліни: Університетські студії, Іноземна мова, Українська мова та фахові дисципліни);
  • Спортивний комплекс  – ігрові та гімнастичні зали, басейн, стадіон, тренажерна зала (вивчають дисципліни блоку спортивної майстерності: Легка атлетика та методика її викладання, Гімнастика та методика її викладання, Плавання, Спортивні ігри і методика їх викладання, Силові види спорту та методика їх викладання);
  • Зовнішні бази (проходження різних видів практики та викладання практичних дисциплін).

Практика

Багато уваги приділяється проектній та практико-орієнтованій підготовці студентів. Набуті професійні навички закріплюються під час проходження практики з фаху в провідних спортивних клубах, ДЮСШ, ДЮСШОР, фітнес клубах та рекреаційних центрах столиці, загальноосвітніх середніх школах.

Співпраця

Викладачі кафедри співпрацюють із науковими установами та кафедрами Національного університету фізичного виховання і спорту України, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Львівського державного університету фізичної культури (м. Львів), Сумського державного педагогічного університету (м. Суми), Харківської державної академії фізичної культури (м. Харків), Дніпропетровського державного інституту фізичної культури (м. Дніпро)  та ін.

Працевлаштування
Випускники можуть працювати:

  • в спортивних організаціях, у спортивних школах, федераціях з видів спорту, збірних та клубних командах;
  • загальноосвітніх навчальних закладах;
  • центрах спорту і здоров’я, фітнес-центрах, фітнес-клубах, готельно-курортних комплексах та ін.


Посилання на профіль кафедри в Google Академії