Про кафедру

 

kfv 2019

Кафедру теорії і методики фізичної культури засновано у січні 2008 року, а у липні 2016 року перейменовано на кафедру фізичного виховання і педагогіки спорту. Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Ярмолюк Олена Володимирівна.

Кафедра є випусковою для освітньо-професійних програм "017.00.01 Фізичне виховання» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також з 2022 року освітньо-наукової програми "017. Фізична культура і спорт".

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці-науковці (доктор та кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти) та практики (заслужений майстер спорту України, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту та відмінник освіти України), які мають багаторічний досвід в галузі фізичного виховання та спорту, професійній підготовці фахівців з фізичного виховання.


Навчальним планом для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичного виховання передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих, так і спеціальних дисциплін.


Практика

Багато уваги приділяється практичним компетентностям студентів, значна кількість дисциплін вивчається у центрах практичної підготовки Факультету. Набуті професійні компетентності закріплюються під час проходження практик у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва та різних фізкультурно-оздоровчих спортивних центрах.

Співпраця

Викладачі кафедри співпрацюють з Академією фізичного виховання ім. Броніслава Чеха (м. Краків, Польща) та Академією фізичного виховання (м. Ґданськ, Польща).

Фахівці з фізичного виховання можуть працювати:

  • вчителями фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
  • вчителями фізичної підготовки у військових та інших спеціальних підрозділах;
  • інструкторами та методистами з фізичної культури та туризму на підприємствах і в установах, за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення;
  • асистентами у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  • навчально-допоміжним персоналом в навчальних закладах;
  • фахівцями з експлуатації спортивних споруд;
  • працівниками державних та громадських установ, що керують розвитком фізичної культури і спорту;
  • фахівцями-дослідниками в галузі фізичного виховання, спорту, туризму, організаторами (керівниками, інструкторами) туристичної роботи;
  • працівниками спортивних клубів та спортивно-оздоровчих таборів;
  • інструкторами з організаційно-масової роботи.


Посилання на профіль кафедри в Google Академії