Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

Про кафедру

 

kfv 2019

Кафедру теорії і методики фізичної культури засновано у січні 2008 року, а у липні 2016 року перейменовано на кафедру фізичного виховання і педагогіки спорту. Очолює кафедру кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Ярмолюк Олена Володимирівна.

Кафедра є випусковою для спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського)  рівня вищої освіти.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці-науковці (доктор та кандидати наук з фізичного виховання та спорту, доценти) та практики (заслужений майстер спорту України, майстри спорту міжнародного класу, майстри спорту та відмінник освіти України), які мають багаторічний досвід в галузі фізичного виховання та спорту, професійній підготовці фахівців з фізичного виховання.


Навчальним планом для повного опанування студентами кваліфікації фахівця з фізичного виховання передбачено широкий спектр як гуманітарних, природничих, так і спеціальних дисциплін.


Практика

Багато уваги приділяється практичній підготовці студентів, значна кількість дисциплін вивчається у центрах компетенцій: медико-біологічному центрі, спортивному комплексі, масажному кабінеті. Набуті професійні навички закріплюються під час проходження педагогічної практики у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва.

Співпраця

Викладачі кафедри співпрацюють з Академією фізичного виховання ім. Броніслава Чеха (м. Краків, Польща) та Академією фізичного виховання (м. Ґданськ, Польща).

Фахівці з фізичного виховання можуть працювати:

  • вчителями фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах;
  • вчителями фізичної підготовки у військових та інших спеціальних підрозділах;
  • інструкторами та методистами з фізичної культури та туризму на підприємствах і в установах, за місцем проживання та в зонах масового відпочинку населення;
  • асистентами у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації;
  • навчально-допоміжним персоналом в навчальних закладах;
  • фахівцями з експлуатації спортивних споруд;
  • працівниками державних та громадських установ, що керують розвитком фізичної культури і спорту;
  • фахівцями-дослідниками в галузі фізичного виховання, спорту, туризму, організаторами (керівниками, інструкторами) туристичної роботи;
  • працівниками спортивних клубів та спортивно-оздоровчих таборів;
  • інструкторами з організаційно-масової роботи.


Посилання на профіль кафедри в Google Академії