Навчально-методична робота

Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт на трьох рівнях вищої освіти з наступними програмами:

  • «Фізичне виховання» - перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Тривалість навчання: 3 роки 10 місяців. Обсяг програми: 240 кредитів ЄКТС. Кваліфікація за дипломом: бакалавр фізичної культури і спорту. Форма навчання: денна/заочна.

Детальна інформація про програму у розділі – Освітньо-професійні програми

  • «Фізичне виховання» - другий (магістерський) рівень вищої освіти. Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці. Обсяг програми: 90 кредитів ЄКТС. Кваліфікація за дипломом: магістр фізичної культури і спорту. Форма навчання: денна.

Детальна інформація про програму у розділі – Освітньо-професійні програми 

  • «Фізична культура і спорт» - третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. Тривалість навчання: 4 роки. Обсяг програми: 60 кредитів ЄКТС. Кваліфікація за дипломом: доктор філософії з фізичної культури і спорту. Форма навчання: денна/заочна.

Детальна інформація про аспірантуру у розділі – Підготовка докторів філософії