Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

Навчально-методична робота

Програма першого (бакалаврського) освітнього рівня з фізичної терапії, ерготерапії передбачає вивчення циклів гуманітарних дисциплін, дисциплін медичного, біологічного та реабілітаційного профілю упродовж I-ІV курсів.

Навчальна діяльність реалізується у процесі викладання навчальних дисциплін: нормальна анатомія людини, нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія, патологічна анатомія та фізіологія (за професійним спрямуванням), основи медичних знань, медичне право та деонтологія, внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням), відновне лікування при захворюваннях внутрішніх органів, травматологія та ортопедія (за професійним спрямуванням), неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням), лікувальний масаж, відновне лікування при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, відновне лікування при  захворюваннях і травмах нервової системи та ін.

На основі навчального плану професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, розроблено плани практичних і лабораторних занять з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, тематику курсових, бакалаврських робіт.

З метою вдосконалення навчального процесу викладачами розроблено низку навчальних та методичних посібників, створено електронні навчальні курси, методичні вказівки, пакети контрольних робіт та комп’ютерних тестів для комплексної перевірки рівня знань.

На даний час продовжується робота над створенням нових матеріалів, електронних навчальних курсів, розширенням бази клінічних практик.

 


ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:


Тематика магістерських робіт

Методичні рекомендації до кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти та підготовки до атестації

Програма комплексного екзамену для студентів другого рівня вищої освіти (ФТм)