Наукова робота

На кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту спільно з кафедрою спорту та фітнесу виконується науково-дослідна робота «Інноваційні технології навчально-тренувального процесу у фізичному вихованні та спорті» (державний реєстраційний номер 0124U000490) УДК 796; 797; 798; 799, 378.091.33-027.22:001.895]:796

Керівник теми:  професор кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Ляхова І.М., д.пед.н., проф.

Термін виконання: 01 січня 2024 - 12 грудня 2028 рр.

 

Публікації викладачів кафедри

Публікації викладачів кафедри за 2023 рік