Наукова робота

 

На кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту спільно з кафедрою спорту та фітнесу виконується науково-дослідна робота «Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті» (державний реєстраційний номер 0118 U 001229) УДК 796.015:615.83

Керівники теми:  завідувач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Ясько Л.В., к.н.ф.в.с., доц., завідувач кафедри спорту та фітнесу Білецька В.В., к.н.ф.в.с., доц.

Термін виконання: 02 квітня 2018 - 02 квітня 2023 рр.

Публікації викладачів кафедри