Студентська наукова онлайн-конференція «Сучасні виклики в спорті, фізичному вихованні та фітнесі: наукові дослідження студентів»

24–26 травня 2022 на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбулася  студентська наукова онлайн-конференція «СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В СПОРТІ, ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ТА ФІТНЕСІ: НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТУДЕНТІВ» (у рамках Фестивалю Науки – 2022).

В конференції взяли участь 14 студентів  освітньої програми «Фітнес та рекреація» та 30 студентів освітньої програми «Тренерська діяльність з обраного виду спорту».

Студенти представили доповіді за результатами власних досліджень. Тематика доповідей студентів освітньої програми «Фітнес та рекреація» була різноманітною і стосувалася особливостей рухової активності, харчування, способу життя різних верств населення, особливостей занять різними видами фітнесу – аеробним, силовим та функціональним тренінгом. Цікавими були доповіді про світові та національні фітнес-тренди.

Студенти освітньої програми «Тренерська діяльність з обраного виду спорту» доповідали про особливості фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовки в різних видах спорту, про використання спортсменами позатренувальних засобів відновлення та підвищення працездатності, вікову динаміку розвитку фізичних здібностей.

Бажаємо студентам та їх науковим керівникам подальших наукових здобутків!