Звіт про виконання наукової теми «Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті»

27 квітня 2023 року на засіданні Вченої ради Університету Грінченка затверджено звіт про результати реалізації наукової теми «Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті» (№ держреєстрації: 0118U001229; термін виконання: 02 квітня 2018 - 02 квітня 2023 рр.; керівники теми: Вікторія Білецька, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент; Лілія Ясько, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент.

Результати дослідження представила завідувач кафедри спорту та фітнесу Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Вікторія Білецька.

За результатами наукової роботи:

 • систематизовано дані літературних джерел і передового практичного досвіду щодо використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті;
 • визначено перелік основних фітнес-технологій, які можуть бути ефективно використані в освітньому та тренувальному процесі;
 • визначено мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом у учнівської та студентської молоді; визначено ставлення тренерів-практиків до використання фітнес-технологій в навчально-тренувальному процесі;
 • здійснено діагностику морфо-функціонального, фізичного та психічного стану різних верств населення;
 • розроблено фітнес-програми оздоровчого, кондиційного і спортивного спрямування для застосування у фізичному вихованні та спорті;
 • визначено ефективність використання розроблених фітнес-програм у фізичному вихованні і спорті, спрямованих на підвищення рівня фізичної підготовленості та фізичного стану різних верств населення.

За результатами досліджень підготовлено 14 актів впровадження, отримано 24 свідоцтва про авторське право, проводяться онлайн майстер-класи «Соматичні рухи як засіб підвищення якості життя» у рамках соціального проєкту  «З Києвом і для Києва».

За темою роботи опубліковано:

 • 19 статей у виданнях, що індексуються в НМБД Scopus та Web of  Sciense;
 • 17 статей в науково-метричних виданнях, окрім Scopus та Web of  Sciense;
 • 7 розділів у монографії;
 • 6 посібників;
 • 66 статей – у фахових виданнях;
 • 72 тези.

Результати дослідження запроваджено в освітній процес закладів загальної середньої освіти, закладів вищої освіти, практику роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та підготовку збірних команд України з легкої атлетики та веслування академічного. Розроблено варіативний модуль «Аеробіка» для навчальної програми «Фізична культура в школі»; проведено методичні семінари для вчителів фізичної культури та тренерів з видів спорту щодо особливостей використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті.

Для реалізації підготовки фахівців в Університеті Грінченка розроблено та впроваджено освітні компоненти до нової ОПП першого бакалаврського рівня вищої освіти «Фітнес та рекреація» («Фітнес-технології», «Основи персонального тренінгу», «Рекреаційні технології»); розроблено та впроваджено нові робочі програми навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів 1 курсу всіх спеціальностей (програма містить Модуль. «Здоровий спосіб життя», на якому студенти опановують використання сучасних фітнес-технологій). Підготовлено для сертифікації 11 ЕНК.

Апробацію результатів дослідження було здійснено на 62 Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 9 з яких організовано і проведено Факультетом здоров’я, фізичного виховання і спорту. Результати дослідження за науковою темою були також представлені на Міжнародних та Всеукраїнських фітнес-форумах і фітнес-конвенціях; різноманітних науково-методичних заходах та майстер-класах.