VІ Всеукраїнська науково-практича конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань)

27 листопада 2018 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбулася VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).

Співорганізаторами конференції стали Львівський державний університет фізичної культури, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка.

На пленарному засіданні з доповідями виступили: Жара Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка; Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури; Сушко Руслана Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Київського університету імені Бориса Грінченка; Когут Ірина Олександрівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, директор НДІ Національного університету фізичного виховання і спорту України.

До роботи круглого столу, який був присвячений реформуванню олімпійського спорту в Україні, долучилися науковці у сфері фізичного виховання і спорту, представники Київського відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, громадських організацій та благодійного фонду.

Також була проведена серія майстер-класів: «Психологія харчування. Якісне життя: вектор на довголіття і здоров’я»; «Індивідуальне здоров'язбереження педагога як альтернатива професійному вигорянню».

Бажаємо всім учасникам подальших успіхів у професійній та науковій діяльності!