Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці»

13 листопада 2020 року на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту відбувся вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, молодих вчених, аспірантів і здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» та «магістр».

Метою проведення вебінару є поширення поінформованості викладачів, студентів і молодих вчених стосовно принципів академічної доброчесності в спортивній науці.

Участь у вебінарі взяли:

  • Артем Артюхов, член Національного агентства із забезпечення якості вищої
    освіти, член робочої групи “Researсh Integrity” (EURODOC), керівник групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету (доповідь «Дослідницька доброчесність: нормативна база or/and/versus дієві механізми»);
  • Ольга Мусіяченко, координатор Школи академічної доброчесності Київського університету імені Бориса Грінченка, голова Наукового товариства Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідь «Школа академічної доброчесності: як зробити академічну доброчесність ближчою до студента?»);
  • Оксана Шахова-Предик, студентка 5 курсу спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", голова Наукового товариства студентів, аспірантів і докторантів Факультету права і міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідь «Школа академічної доброчесності: як зробити академічну доброчесність ближчою до студента?»);
  • Олена Ярмолюк, заступник декана з наукової роботи та менеджменту міжнародних проектів Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідь «Етика наукових досліджень і комунікації у спорті»);
  • Софія Коханська, голова Наукового товариства Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка (доповідь «Академічна доброчесність очима здобувачів освіти»);
  • Сніжана Гузенко, провідний бібліограф бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка (майстер-клас «Оформлювати джерела – це легко»);
  • Анастасія Литвинова, завідувачка відділу бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка (майстер-клас «Перевірка текста на плагіат»).

 Дякуємо всім учасникам за інформативні доповіді та бажаємо плідної наукової діяльності!