Студентська наукова конференція «Актуальні питання підготовки спортсменів»

21 травня 2021 року на Факультеті здоров'я, фізичного виховання і спорту у рамках Фестивалю науки - 2021 відбулася Студентська наукова конференція «Актуальні питання підготовки спортсменів».

Доповіді представили 20 студентів 4 курсу освітньої програми «Тренерська діяльність з обраного виду спорту». Студенти представили доповіді щодо особливостей підготовки спортсменів у футболі, плаванні, художній гімнастиці, легкій атлетиці, баскетболі.

Найбільш цікавими були  доповіді: Тимошенко Аліни «ОСОБЛИВОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ РУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТОК ВПРАВАМ ЗІ СТРІЧКОЮ НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ», Прийми Владислава «OCOБЛИВOCТI POЗВИТКУ КOOPДИНAЦIЙНИХ ЗДIБНOCТEЙ ЮНИХ ФУТБOЛICТIВ НA EТAПI ПOПEPEДНЬOЇ БAЗOВOЇ ПIДГOТOВКИ» (керівник к.н.ф.в.с, доц. Кожанова О.С.), Волошенка Нікіти «ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ», (керівник к.психол. н., доц. Поляничко О.М.), Кушнірука Андрія «ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИТРИВАЛОСТІ ФУТБОЛІСТІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ»,  Швецова Вадима «ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ТАКТИЧНИХ СИСТЕМ У ФУТБОЛІ» (керівник к.н.ф.в.с, доц. Білецька В.В.), Сущенка Віталія «ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ГРУП ДЮСШ» (керівник к.психол.н. Лахтадир О.В.).

Бажаємо студентам творчих ідей та плідної наукової праці!