Вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці» - 2022

10 листопада 2022 р. у рамках Всесвітнього дня науки – 2022 на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту було проведено вебінар «Академічна доброчесність у спортивній науці», присвячений актуальним питанням дотримання принципів академічної доброчесності у галузі фізична культура і спорт.

Спікерами заходу виступили:

  • Леонтій Шипілов, кандидат юридичних наук, доцент, директор Департаменту наукових ступенів та аналітики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він представив доповідь на тему: «Роль НАЗЯВО у забезпеченні академічної доброчесності в системі вищої освіти та науки». Де були окреслені основні положення роботи НАЗЯВО щодо забезпечення дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти на різних рівнях.
  • Даніїл Шматков, кандидат наук, доцент, старший науковий співробітник НДІ Правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; старший юрист практики інтелектуальної власності, представив доповідь на тему: «Copymoves – Рухи Атлетів та Авторське Право». У доповіді була викладена інформація щодо особливостей захисту авторських прав на рухи атлетів.
  • Ольга Микитчик, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри водних видів спорту, завідувач аспірантури Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, представила доповідь на тему: «Щодо дотримання принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту». Де були окреслені основні засади реалізації принципів академічної доброчесності у Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту.
  • Галина Іваненко, доктор філософії, доцент кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка, заступниця декана ФЗФВС з наукової роботи та менеджменту міжнародних проєктів, представила доповідь на тему: «Реалізація основних засад академічної доброчесності (на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка)». У доповіді була окреслена система забезпечення дотримання принципів академічної доброчесності в Університеті та представлені результати анкетування здобувачів освіти щодо дотримання принципів академічної доброчесності під час освітньої діяльності на Факультеті здоров’я, фізичного виховання та спорту, Київського університету імені Бориса Грінченка.

У вебінарі взяли участь понад 90 учасників – професорсько-викладацький склад, аспіранти і студенти Київського університету імені Бориса Грінченка та представники таких закладів вищої освіти, як: Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г.Короленка, Національного університету харчових технологій, Кам'янець-подільського національного університету, Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка та ін.