Захист кваліфікаційних магістерських робіт (ФВм-1-21-1.4д)

12 грудня 2022 р. на кафедрі фізичного виховання і педагогіки спорту відбулась атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт - захист кваліфікаційних магістерських робіт! Успішно захистили магістерські роботи 10 студентів.

Тематика наукових досліджень магістрантів охоплює широкий спектр проблем фізичного виховання різних категорій населення та віддзеркалює виклики сьогодення – впровадження інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологій навчання в практиці майбутнього фахівця фізичного виховання, підвищення мотивації до занять фізичної культурою та спортом. Екзаменаційна комісія відзначила важливе теоретичне та практичне значення робіт, що свідчить про значні можливості студентів подальшого працевлаштування за фахом.

Викладачі кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту щиро вітають випускників магістратури із успішним захистом кваліфікаційних робіт і бажають максимально реалізувати свій потенціал у вільній і процвітаючій Україні!