Дистанційний курс лекцій професора Віктора Костюкевича

08-09 травня 2023 р. в рамках організації академічної мобільності відповідно до договору про співпрацю з Вінницьким державним педагогічним університетом імені Михайла Коцюбинського на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту було проведено дистанційний курс лекцій в межах дисципліни «Методи наукових досліджень та статистична обробка даних у ФКіС» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «017 Фізична культура і спорт» освітньої програми «Фізичне виховання» та науково-педагогічних працівників профільних кафедр.

Тематика лекцій:

  • Статистичні методи в педагогічному дослідженні;
  • Використання методів кваліметрії у навчальному і тренувальному процесі студентів.

Лектор - Віктор Митрофанович Костюкевич, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, Заслужений тренер України, професор кафедри теорії і методики спорту Факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Високий рівень професійної майстерності професора Віктора Костюкевича, визнаного вітчизняного науковця галузі фізичної культури і спорту, та змістове наповнення представлених лекцій сприяли підвищенню якості освітнього процесу і ефективності опанування відповідного матеріалу дисципліни. Отриманий зворотній зв’язок від здобувачів надав підстави вважати долучення до викладання дисципліни провідного фахівця галузі позитивною практикою, що сприятиме мотивації до якісної організації і проведення науково-дослідної роботи, написання кваліфікаційних робіт з використанням статистичних методів, адекватних тематиці дослідження, та подальшої публікаційної активності здобувачів.