Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

golovah_i
Контактна інформація

i.holovach@kubg.edu.ua
вул. М.Тимошенка, 13-б

Головач Інна Іванівна

Доцент кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Прикладні аспекти фізичного виховання різних груп населення;
 • Університетські студії: Вступ до спеціальності;
 • Основи організації міжнародного туризму;
 • Теорія і методика фізичного виховання;
 • Екологічний туризм;
 • Оздоровчий туризм.

Біографія

Освіта:

 • 2016 – Національний університет фізичного виховання і спорту України; дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання та спорту з теми «Застосування засобів екологічного туризму у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку» за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 • 2008 - Національний університет фізичного виховання і спорту України; Спеціаліст з «Фізичного виховання», кваліфікація магістра з фізичного виховання (спеціалізація – теорія і методика оздоровчої фізичної культури та масового спорту).
 • 2007 - Національний університет фізичного виховання і спорту України; Спеціаліст з «Фізичного виховання», кваліфікація викладача фізичного виховання, спеціаліста з рекреації і оздоровчої фізичної культури.

 

Досвід роботи:

 • 2017 – теперішній час - Київський університет імені Бориса Грінченка; Старший викладач кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.
 • 2016 - старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.
 • 2008  - викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВСУ.

Професійний і науковий інтерес

Розвиток особистості засобами туризму. Вплив айкідо на формування світогляду молоді.