Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

10 травня 2019 р.

 

Засідання кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту від 10.05.2019 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Обговорення відкритих занять викладачів, які проходять конкурс на заміщення вакантних посад.

2. Затвердження висновків фахової експертизи ЕНК «Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна)» для подання на сертифікацію (автор: доцент кафедри, д.н.ф.в.с. Сушко Р.О.).

3. Обговорення та рекомендація кандидатур до вступу в аспірантуру за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання у 2019 році.

4. Різне.

 

Проект рішення:

 

1. За результатами обговорення результатів проведених відкритих занять рекомендувати Сушко Руслану Олександрівну, Латишева Миколу Вікторовича, Іскру Уляну Володимирівну, Ляшенко Валентину Миколаївну, Гацко Олену Володимирівну, Гнутову Наталію Павлівну, Пітенка Сергія Леонідовича до участі в конкурсі на зміщення вакантних посад.

2. Затвердити висновки фахової експертизи ЕНК «Теорія і методика фізичного виховання (2 курс, ФВ, денна)» для подання на сертифікацію (автор: доцент кафедри, д.н.ф.в.с. Сушко Р.О.).

3. Рекомендувати Вченій раді Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка до вступу в аспірантуру Коханську Софію Сергіївну Бондар Надію Вікторівну за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт денної форми навчання.