Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

29 серпня 2019 р.

Засідання кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту з кадрових питань від 29 серпня 2019 р.

Порядок денний:

1. Про результати набору студентів.

2. Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри.

3. Про розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедри.

3. Про розподіл обов’язків викладачів кафедри.

4. Про заповнення журналів академічних груп.

5. Різне.

Проект рішення:

1. Інформацію про результати набору студентів взяти до відома. Активізувати напрямки профорієнтаційної роботи кафедри щодо залучення студентів до вступу на денну та заочну форми навчання.

2. Затвердити навчальне навантаження викладачів кафедри на 2019-2020 н.р.

3. Затвердити робочі програми навчальних дисциплін кафедри на перший семестр 2019-2020 н.р.

4. Затвердити обов’язки викладачів кафедри:

-         координатор навчально-методичної роботи кафедри: Сушко Р.О.;

-         координатор наукової роботи кафедри: Латишев М.В.;

-         координатор з питань проходження практики студентами та відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри: Гацко О.В.;

-         координатор соціально-гуманітарної роботи кафедри: Ляшенко В.М.;

-         координатор за інформаційне наповнення сайту кафедри та виконувач обов'язків наставника новопризначених викладачів: Пітенко С.Л.;

-         відповідальний за спортивно-масову роботу кафедри: Гнутова Н.П.;

-         куратори академічних групи: Гацко О.В. (1 курс), Іскра У.В. (2 курс), Пітенко С.Л. (3 курс).

5.Інформацію про вимоги щодо заповнення журналів академічних груп взяти до відома.