Контакти

(044) 428-34-32

kfvps.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Ясько Лілія Володимирівна

05 вересня 2019 р.

Засідання кафедри №2 від 05.09 2019 року

Порядок денний:

1. Звіт Сушко Руслани Олександрівни, доктора наук з фізичного виховання і спорту, про науково-педагогічну діяльність на посаді доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка за звітний період.

2. Обговорення результатів проведення відкритої лекції Сушко Руслани Олександрівни, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка.

3. Обговорення теми дисертаційної роботи Коханської Софії Сергіївни «Удосконалення процесу спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням змін у правилах змагань» на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 фізична культура і спорт. (Науковий керівник: Г.О. Лопатенко, к.н.ф.в.с., доцент).

Проект рішення:

1. Визнати високий науково-методичний рівень лекції «Історія розвитку, офіційні правила,класифікація гри баскетбол і його роль у системі фізичного виховання» Сушко Р.О. та її відповідність сучасним вимогам до такого виду занять у вищих навчальних закладах.

2. Рекомендувати кандидатуру Сушко Р.О., доктора наук з фізичного виховання і спорту, до розгляду на Вченій раді факультету щодо присвоєння вченого звання «доцент».

3. Рекомендувати тему дисертаційної роботи «Підвищення ефективності спеціальної фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у стрибках на батуті з урахуванням сучасних вимог змагальної діяльності», на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт до затвердження на Вченій Раді факультету.