31 серпня 2021 р.

Засідання кафедри №9 від 31.08.2021 року

Порядок денний:

  1. Про результати набору студентів.
  2. Про затвердження навчального навантаження викладачів кафедри.
  3. Про розгляд та затвердження робочих програм навчальних дисциплін кафедри.
  4. Про затвердження ЕНК для продовження статусу сертифікованого (пролонгація).
  5. Про розподіл обов’язків викладачів кафедри.
  6. Про призначення наукових керівників аспірантам першого року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.
  7. Різне.

Проект рішення:

  1. Інформацію про результати набору студентів взяти до відома. Активізувати напрямки профорієнтаційної роботи кафедри щодо залучення студентів до вступу на денну та заочну форми навчання.
  2. Затвердити навчальне навантаження викладачів кафедри на 2021-2022 н.р.Затвердити робочі програми навчальних дисциплін кафедри на перший семестр 2021-2022 н.р.
  3. Затвердити обов’язки викладачів кафедри:

- координатор навчально-методичної роботи кафедри: Сушко Р.О.; Співак М.Л.

- координатор наукової роботи кафедри: Латишев М.В.;

- координатор з питань проходження практики студентами та відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри: Гацко О.В.;

- координатор соціально-гуманітарної роботи кафедри: Головач І.І.;

- координатор за інформаційне наповнення сайту кафедри та виконувач обов'язків наставника новопризначених викладачів: Пітенко С.Л.;

- відповідальна за спортивно-масову роботу кафедри: Гнутова Н.П.;

- куратори академічних групи: Гнутова Н.П. (1 курс), Співак М.Л. (2 курс), Гацко О.В. (3 курс).
     4. Призначити Ясько Л.В., завідувачку кафедри, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента науковим керівником аспіранту 1-го року навчання за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Сові Володимиру Миколайовичу.