25 жовтня 2021 р.

№ 11 від 25.10.2021 р.

Порядок денний:

  • Про затвердження тем бакалаврських робіт студентів 4 курсу освітньо-професійної програми 017.00.01 Фізичне виховання.
  • Обговорення відкритої лекції Сушко Руслани Олександрівни, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента, професора кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка до участі в балотуванні на присвоєння вченого звання професора.
  • Про рекомендацію Р.О. Сушко, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента, професора кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту Київського університету імені Бориса Грінченка до участі в балотуванні на присвоєння вченого звання професора.
  • Обговорення заходів профорієнтаційної роботи кафедри.

Проект рішення:

  1. Затвердити теми бакалаврських робіт студентів 4 курсу освітньо-професійної програми 017.00.01 Фізичне виховання.
  2. Визнати відкрите заняття Сушко Р.О., доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента таким, що було проведене державною мовою на високому науково-методичному рівні та рекомендувати Сушко Руслану Олександрівну, до участі у балотуванні на присвоєння вченого звання професора.
  3. Затвердити звіт Сушко Р.О., доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента і визнати високий науково-методичний рівень викладання навчальних дисциплін, відповідність вимогам, які висуваються до присвоєння вченого звання професора та дотримання нею академічної доброчесності у професійній діяльності.
  4. Клопотати перед Вченою радою Факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту про участь  Сушко Руслани Олександрівни, доктора наук з фізичного виховання і спорту, доцента, професора кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту у балотуванні на присвоєння вченого звання професора.
  5. Інформацію щодо підвищення якості профорієнтаційної роботи кафедри взяти до відома.