Робота з електронними базами наукової літератури (засідання наукового гуртка)

02 жовтня 2018 року відбулося засідання наукового гуртка «Гармонія здоров’я» з теми «Робота з електронними базами наукової літератури:  Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, наукової електронної бібліотеки «eLibrary», Web of Science, PEDro, PubMed.

Під час засідання Савченко В.М., завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, доктор медичних наук, професор, ознайомив студентів – майбутніх фізичних терапевтів / реабілітологів з алгоритмом роботи з електронними базами наукової літератури, зокрема Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, наукової електронної бібліотеки «eLibrary», WebofScience, PEDro, PubMed. Студенти апробували запропонований алгоритм.

Неведомська Є.О., доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, наголосила на важливості роботи з цими електронними базами наукової роботи під час написання студентами наукових статей, а також курсової і бакалаврської робіт.