ІІ Науково-практична конференція викладачів «Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного суспільства» (секція «Фізичне виховання та здоров’я людини»)

 

01 квітня 2019 року на Факультеті здоров'я, фізичного виховання та спорту відбулася ІІ Науково-практична конференція викладачів «Спорт та здоров'я людини в умовах сучасного суспільства».

На секції «Фізичне виховання та здоров’я людини» (модератор - Неведомська Є.О.) викладачі кафедр Факультету виступили з результатами проведених наукових досліджень за 2018-2019 навчальний рік:

 • Рівень духовності та його взаємозв’язок з самооцінкою здоров'я у студентів 
  Дослідники: Савченко В.М., Буряк О.Ю., Сегеда Т.П., Якимчук О.А.
 • Комунікативна компетентність студентів
  Дослідники: Лахтадир О.В., Євдокимова  Л.Г., Чекмарьова В.В.
 • Небезпеки здоров’ю молоді в сучасному світі
  Дослідники: Неведомська  Є.О., Тимчик О.В.
 • Репродуктивне здоров’я: шляхи формування та умови збереження
  Дослідник: Омері І.Д.
 • Психолого-педагогічні засади формування професійної майстерності фахівця з фізичного виховання у ЗВО
  Дослідник: Гудим Г.П.
 • Формування здоров’язберігальної компетенції студентів засобами загальної фізичної підготовки
  Дослідники: Корж Є.М., Цикоза Є.В.
 • Стан спадковості та його зв'язок з самооцінкою здоров'я у студентів
  Дослідник: Полковенко О.В. 
 • Мотивація школярів до занять різними видами рухової активності
  Дослідник: Ясько Л.В.
 • Використання короткої програми з навчання плавання для людей різного віку
  Дослідник: Іскра У.В.
 •  Рівень тривожності та його взаємозв’язок з самооцінкою здоров'я у студентів
  Дослідники: Яценко С.П., Харченко Г.Д.
 •  Соматика в роботі зі студентами спеціальних медичних груп
  Дослідник: Волощенко Ю.М.

Доповіді викладачів вирізнялися актуальністю, науковою новизною, логічністю і самостійністю висновків. Виступи супроводжувалися жвавими дискусіями з поміркованою полемікою та великим зацікавленням усіх присутніх.