Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

Захист курсових робіт студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія»

07 червня 2021 року відбувся online захист курсових робіт студентів академічної групи ФТЕб-1-18-4.0д спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Мета досліджень студентів-третьокурсників полягала у теоретичному обґрунтуванні застосування засобів фізичної реабілітації при різних патологіях.

У online захисті курсових робіт був задіяний майже весь професорсько-викладацький склад кафедри та студенти групи ФТЕб-1-18-4.0д. Під час проведення захисту курсових робіт було висвітлено актуальні питання комплексної фізичної реабілітації, визначено медико-соціальне значення тих чи інших хвороб, роль Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності і здоров’я  при відповідному захворюванні, досліджено основні методи та сучасні програми фізичної реабілітації пацієнтів з відповідним захворюванням.

Результати досліджень наших студентів ще раз переконали, що правильно проведена фізична реабілітація на тлі комплексної терапії збільшує тривалість життя хворого і в багатьох випадках сприяє відновленню працездатності.

Викладачі кафедри бажають нашим студентам здоров’я, успіхів і наснаги у їхній майбутній професії!