Відкрите лекційне заняття з теми «Патологічна фізіологія периферичного кровообігу»

28 квітня 2020 р.  Тимчик Олеся Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, дистанційно (на платформі Hangouts) провела відкрите лекційне заняття з теми «Патологічна фізіологія периферичного кровообігу» для студентів групи ФТЕб-1-19-4.0д.

Лекційний матеріал викладався послідовно, згідно з планом лекції. Під час проведення заняття викладач постійно залучала студентів до діалогу за темою заняття. Організований діалог зі студентами можна вважати вдалим. Для демонстрації необхідних матеріалів та ілюстрацій викладач вміло і методично використовував інтерактивний комплекс SMARTBoard, Hangouts. Заняття проводилось із урахуванням попередніх знань студентів. Усі питання лекції викладалися державною мовою, зрозуміло, логічно, професійно, із залученням можливостей локальної мережі та Інтернету.

У заключній частині заняття зроблені висновки, до студентів поставленні тестові питання у програмі квізу Кахут, відповідно теми заняття, визначено завдання на наступне заняття та самостійну роботу, рекомендовано перегляд відеороликів з відповідної теми, запропоновано літературу для самостійного вивчення студентами тощо.

Доцент Тимчик О.В. провела лекційне заняття на високому науково-методичному рівні, продемонструвала професійні знання з дисципліни та уміння організувати і провести заняття за досить складною за змістом і обсягом темою.