Участь у вебінарі «Психологічні аспекти взаємодії викладача зі студентами»

09 лютого 2022 року викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Неведомська Є.О. взяла участь у вебінарі «Психологічні аспекти взаємодії викладача зі студентами», ініціатором якого був Бацак Костянтин Юрійович, проректор з науково-методичної, соціально-гуманітарної роботи та лідерства.

З доповіддю виступила Миколенко Наталія Валеріївна, старший викладач кафедри практичної психології, в якій розповіла про психологічну службу в Університеті, про її роботу, про причини звернення студентів до цієї служби та особливостями психологічного консультування студентів нашого Університету.

Столярчук Олеся Анатоліївна, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик, у своїй ґрунтовній доповіді розкрила психологічний портрет сучасного студента, типові психологічні проблеми студентів, нормативні кризи професійного навчання, кризи дистанційного навчання, типи професійного становлення студентів, психологічний портрет сучасного викладача,  оптимальні взаємини викладача зі студентами, тактику ведення діалогу викладача зі студентами.

Вебінар є актуальним і корисним для всіх викладачів, про що засвідчила жвава дискусія під час його проведення.

Дякуємо організатору вебінару – Музиченко Ірині Вікторівні, доценту кафедри практичної психології, та доповідачам за практичні поради, які обов’язково будуть  корисними під час роботи зі студентами.