Обговорення змін у освітніх програмах

18 травня 2023 року на засіданні кафедри фізичної терапії та ерготерапії відбулося обговорення змін у освітніх програмах:

1) 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Галузь знань: 22 Охорона здоров’я; Спеціальність: 227 Терапія та реабілітація; Кваліфікація: Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії);

2) 227.1 Терапія та реабілітація другого (магістерського) рівня вищої освіти (Галузь знань: 22 Охорона здоров’я; Спеціальність: 227 Терапія та реабілітація; Спеціалізація: 227.01 Фізична терапія; Кваліфікація: Магістр фізичної терапії).

В обговоренні взяли участь студенти 1-5 курсів - майбутні Бакалаври та Магістри.