Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

Науково-практичний семінар «Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда з приводу лапаротомії»

16 квітня 2018 року відбувся науково-практичний семінар «Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда з приводу лапаротомії»для студентів спеціальності «Фізична реабілітація».

Термін “лапаротомія" означає хірургічний розтин передньої черевної стінки. У фізичній реабілітації при хірургічному лікуванні органів травлення лапаротомія має важливе практичне значення, оскільки від цього залежить методика застосування фізичної терапії і масажу у післяопераційному періоді, коли участь м’язів передньої черевної стінки повністю або частково виключається.

У роботі семінару за активної участі студентів наведені теоретико-методологічні підходи і практичні аспекти щодо застосування лікувальної фізичної культури в абдомінальній хірургії; обговорено місце і значення лапоротомії для вибору методики, об’єму і обсягу фізичної терапії у хворих у післяопераційному періоді на стаціонарному і поліклінічному етапах фізичної реабілітації; встановлено значення функціональної діагностики основних параметрів кардіогемодинаміки (електрична і скоротлива функції міокарда) з використанням Холтерівського моніторингу електрокардіограми і ехокардіографії; показана доцільність застосування лікувальної фізичної культури з точки зору покращання функції міокарда і відновлення здоров’я прооперованих хворих на етапах реабілітації.

Ведучий: Рижковський Володимир Олегович, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології.