savchenko
Контактна інформація

v.savchenko@kubg.edu.ua
вул. Левка Лук'яненка, 13-б

Савченко Валентин Михайлович

Завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор медичних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Курортологія;
 • Основи клінічної медицини;
 • Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування;
 • Внутрішні та хірургічні хвороби (за професійним спрямуванням);
 • Основи фармакології;
 • Інтегровані моделі знань і навичок з фізичної терапії, ерготерапії;
 • Методологія наукових досліджень та методи обстеження у фізичній терапії.

Біографія

Освіта:

 • 2014 - Вища атестаційна комісія України Професор зі спеціальності 14.01.27 – пульмонологія (атестат 12ПР № 009888).
 • 2008 - Вища атестаційна комісія України, Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М.Сєченова МОЗ України Старший науковий співробітник (атестат АС № 006678).
 • 2005 - Міністерство охорони здоров’я України, Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М.Сєченова Доктор медичних наук зі спеціальності 14.01.27 – пульмонологія.
 • 1993 - Міністерство охорони здоров’я України, Український НДІ фтизіатрії і пульмонології Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.27 – пульмонологія.
 • 1984 - Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця лікувальна справа, лікар.

Досвід роботи:

 • 2018 – теперішній час - Університет Грінченка; Завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії.
 • 2018 - Київський університет імені Бориса Грінченка; Провідний науковий співробітник кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
 • 2014 - Кримський державний університет ім. С.І.Георгієвського; Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології.
 • 1985 - 2014 - Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М.Сєченова; Заступник директора з наукової роботи (2003-1014); Завідувач відділом медичних інформаційних систем і комп’ютерних технологій (1996-2003); Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу (1994-1996); Молодший науковий співробітник відділу бронхолегеневої патології у дорослих і торакальної хірургії (1986-1993); Лікар лікувальної фізкультури, лікар відділення реабілітації (1985-1986)  

Професійний і науковий інтерес

 • Математичне моделювання патологічних процесів, прогнозування перебігу та результатів лікування внутрішніх хвороб.
 • Розробка методів формалізації, уніфікації та стандартизації медичної інформації, створення медичних інформаційних систем.
 • Розробка і застосування фізичних методів лікування при неспецифічних запальних захворюваннях органів дихання, нервової системи; застосування ароматерапії (ефірних олій кримських рослин) в лікуванні та медичній реабілітації хворих з хворобами органів дихання, кровообігу та нервової системи.
 • Застосування лікувальної фізичної культури при хворобах органів дихання.
 • Вивчення впливу кліматичних факторів на здоров'я людей.
 • Вивчення духовності людини, особливостей духовного здоров'я при хворобах внутрішніх органів.