Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

23 квітня 2019 р.

 

Засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології від 23 квітня 2019 року

Порядок денний:

 

1. Обговорення необхідних змін у бакалаврської та магістерської робочих програмах.

2. Обговорення відгуку Хорошухи М.Ф. на автореферат дисертації.

3. Затвердження білетів до вступних екзаменів.

4. Затвердження білетів до екзаменів з навчальних дисциплін.

5. Затвердження результатів стажування Яценко С.П.
6. Різне

 

Проект рішення:

1. Затвердити зміни у бакалаврських та магістерських робочих програмах .
2. Погодити відгук  Хорошухи М.Ф. на автореферат дисертації Базильчука О.В.
3. Затвердити білети до вступних екзаменів.
4. Затвердити білети до екзаменів літньої сесії з дисциплін: Анатомія і фізіологія – фізіологія людини (Неведомська Є.О.), Фізіологія людини та рухової активності (Неведомська Є.О.), Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія (Омері І.Д.), Організація і управління в початковій школі: охорона праці в галузі (Омері І.Д.), Фізіологія рухової активності (Лисенко О.М.), Фізіологія рухової активності (на базі молодшого спеціаліста) (Яценко С.П.), Основи здоров’я (Яценко С.П.), Фізична реабілітація (Хорошуха М.Ф.), Фізична реабілітація в спорті (Хорошуха М.Ф.), Фізична реабілітація у травматології та ортопедії (Хорошуха М.Ф.), Патологічна анатомія та фізіологія (Тимчик О.В.), Фізіологія людини і рухової активності (Полковенко О.В.),  Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування (Савченко В.М.), Фізична терапія в онкології (Савченко В.М.), Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи (Савченко В.М.), Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи (Клименко Г.В.), Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях (Клименко Г.В.), Фізична реабілітація (Буряк О.Ю.), Ерготерапія (Буряк О.Ю.),Педіатрія (Погребняк Ю.М.)
5. Затвердити результати стажування Яценко С.П.