Контакти

(044) 428-34-32

 kfte.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

10 вересня 2019 р.


ПРОТОКОЛ № 2 засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології
від «10» вересня 2019 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про опублікування статей у науково-метричних журналах
2. Розподіл напрямків роботи кафедри за викладачами
3. Обговорення готовності та затвердження робочих програм з дисциплін викладачів кафедри за двома освітніми програмами (бакалаврського та освітнього рівнів).
4. Розгляд та затвердження переліку та описів вибіркових дисциплін для освітньої програми «Фізична терапія» (другий магістерський рівень)
5. Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, освітній рівень другий (магістерський), освітня програма фізична терапія.
6. Різне