Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

22 листопада 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «22» листопада 2019 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Обговорення підготовки навчальних програм на ІІ семестр 2019-20 н.р.
  • Попередній захист магістерських робіт студентів 6-го курсу 2018 року набору, що навчаються за ОП «Фізична терапія».
  • Затвердження результатів стажування старшого викладача кафедри біобезпеки і здоров'я людини, Факультет біомедичної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Надії Іванівни Пеценко.
  • Відгук на автореферат дисертації Яготіна Родіона Сергійовича «Індивідуалізація педагогічного контролю адаптованості студентів до фізичних навантажень», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)
  • Різне