Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

11 грудня 2019 р.

ПРОТОКОЛ № 6

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «11» грудня 2019 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Відвідування заходів викладачами кафедри.
  • Розгляд та затвердження описів програм екзаменів з навчальних дисциплін.
  • Сертифікація ЕНК.
  • Рекомендування до друку навчальних посібників.
  • Різне