Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

15 січня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 7

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «15» січня 2020 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Розгляд та затвердження білетів з навчальних дисциплін, за якими складаються екзамени за результатами навчання в 1-му семестрі 2019-2020 року навчання.
  • Обговорення готовності та затвердження робочих програм з дисциплін що викладаються у 2-му семестрі 2019-2020 року навчання.
  • Програма додаткового вступного випробування з фізичної терапії для другого (магістерського) освітнього рівня для проведення вступного іспиту за освітньою програмою 227 Фізична терапія другий (магістерський) рівень в 2020 році.
  • Розгляд та затвердження переліку та описів вибіркових дисциплін для освітньої програми 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для студентів 2019 рік вступу.
  • Розгляд та затвердження інтегрованої програми практики та організації її проходження в 2020-2021 році навчання для студентів 4-го курсу.
  • Обрання делегатів на Збори трудового колективу університету (28 січня).
  • Сертифікація ЕНК.
  • Обговорення умов стажування працівників кафедри: доцента к.б.н. Тимчик О.В. та доцента к.п.н. Неведомської Є.О.