Контакти

(044) 428-34-32

kfrb.fzfvs@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. М. Тимошенка, 13-б, каб. 003-3

Савченко Валентин Михайлович

12 березня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 9

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «12» березня 2020 року

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Про умови навчання студентів під час карантину з 16 березня 2020 р.
  • Про особливості роботи викладачів під час карантину з 16 березня 2020 р.
  • Обговорення проходження стажування працівниками кафедри: доцента к.б.н. Тимчик О.В. та доцента к.п.н. Неведомської Є.О.
  • Розгляд та затвердження методичних рекомендацій «Фізична терапія для покращення функції стопи», автори Яценко С.О., Бучинський С.Н.
  • Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену з Медико-біологічних основ фізичної реабілітації, напрям підготовки 6.010203 – Здоров’я людини, освітній рівень: перший (бакалаврський).
  • Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів Комплексного екзамену «Медико-біологічні основи фізичної реабілітації», напрям підготовки 6.010203 – Здоров’я людини, освітній рівень: перший (бакалаврський).
  • Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену «Фізична терапія», напрям підготовки 6.010203 – Здоров’я людини, освітній рівень: перший (бакалаврський).
  • Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів Комплексного екзамену «Фізична терапія», напрям підготовки 6.010203 – Здоров’я людини, освітній рівень: перший (бакалаврський).
  • Оновлення освітньої програми 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.
  • Оновлення освітньої програми 00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.