31 серпня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 1

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «31» серпня  2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Представлення нових співробітників.
  • Обговорення результатів вступної кампанії.
  • Обговорення навантаження викладачів кафедри
  • Підписання контрактів викладачами кафедри
  • Обговорення готовності та затвердження робочих програм з дисциплін викладачів кафедри за двома освітніми програмами (бакалаврського та освітнього рівнів).
  • Рекомендування до друку навчальних посібників.
  • Різне