17 вересня 2020 р.

ПРОТОКОЛ № 2

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «17» вересня  2020 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Сертифікування ЕНК («Біохімія рухової активності» (автор-розробник Тимчик О.В.).
  • Розгляд та затвердження Програми комплексного екзамену за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, другий (магістерський) освітній рівень, освітня програма «Фізична терапія».
  • Різне