15 квітня 2021 р.

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології

від «15» квітня 2021 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 • Про результати опитування щодо корпоративної культури
 • Новий стандарт викладача
 • Обговорення відкритих занять викладачів кафедри, які подали документи на конкурс заміщення вакантних посад:
 • На посаду доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології кандидата педагогічних наук Неведомську Є.О.
 • На посаду доцента кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології кандидата наук з фізичного виховання та спорту Керестея В.В.
 • На посаду старшого викладача кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Погребняк Ю.М.
 • Сертифікування ЕНК
 • Про зміни у освітніх програмах
 • Про зміни у робочих навчальних програмах на 2021-2022 навчальний рік
 • Про перелік дисциплін для формування каталогу вільного вибору студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021-2022 роки навчання)
 • Різне

ВИРІШИЛИ:

4. Затвердити та рекомендувати на сертифікування ЕНК «Основи медичних знань та охорони здоров’я» для студентів 2 курсу СП, СР заочної форми навчання, автор-розробник Тимчик О.В.

5. Затвердити зміни до освітньої програми спеціальності 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Суть змін: в обов'язковому компоненті програми, що стосується атестації, Тестовий державний іспит «Крок» замінити на Комплексний екзамен з Медико-біологічних основ фізичної реабілітації.

6. Затвердити зміни до освітньої програми спеціальності 227.00.04 «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Суть змін: в обов'язковому компоненті програми, що стосується атестації, Комплексний екзамен (ОДФ.02; ОДФ.03;ОДФ.06) / КРОК-2ФТ на Єдиний державний кваліфікаційний іспит (інтегрований тестовий іспит “КРОК2”, об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит).

Затвердити зміни до робочих навчальних програм на 2021-2022 навчальний рік для спеціальності 227.00.02 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Основи фармакології, 4 кредити, 3 курс: 56 аудиторських годин, з них 14 годин лекцій, 42 години практичних занять.
 • Інструментальні методи функціональної діагностики та лікування, 4 кредити, 2 курс: 56 аудиторських годин, з них 18 годин лекцій, 38 годин практичних занять.
 • Курортологія, 4 кредити, 2 курс: 56 аудиторських годин, з них 14 годин лекцій, 42 години практичних занять.
 • Основи клінічної медицини (блок внутрішні хвороби), 3 кредити, 2 курс: 42 аудиторські години, з них 10 годин лекцій, 32 години практичних занять.
 • Основи геронтології та фізична терапія в геріатрії, 5 кредитів, 5 курс: 50 аудиторських годин, з них 10 годин лекцій, 40 годин практичних занять.

7.  Затвердити перелік дисциплін для формування каталогу вільного вибору студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти (2021-2022 роки навчання).